Kwikontgifting 

Een kort overzicht van de verschillende producten
en praktische tips
   

1. Inleiding:

2. Producten die actief kwik uit het lichaam halen?

2.1. Ontgifting door chelatie (DMPS, DMSA)
2.2. Alfa-liponzuur
  
3. Natuurlijke ontgifting

4. Welke producten zijn er te koop?

4.1. Selenium
4.2. Calcium en magnesium
4.3. Zink
4.4. Vitaminen
4.5. Chlorella
4.6. Alfa-liponzuur
   
5. Besluit

      

1. Inleiding:

De ontgifting van kwik is een complexe zaak. Je kan op internet heel wat producten vinden welke aangeraden worden voor de ontgifting van kwik. Een overzicht hiervan kan je vinden op:
   http://www.amalgaam.be/ontgifting.php
   www.xs4all.nl/~stgvisie/AMALGAM/NL/protocol.html

De producten die gebruikt worden bij de ontgifting van kwik kan men in drie groepen verdelen:
- producten die de verwijdering van kwik uit het lichaam zouden bevorderen
        vb door chelatie DMPS en DMSA of andere zoals alfa-liponzuur, koriander en chlorofyl
- producten welke het lichaam helpen om via natuurlijke weg kwik te ontgiften
        vb selenium,  glutathion, acethyl-cysteïne
- producten welke de schade die kwik veroorzaakt in het lichaam helpt te herstellen
        vb magnesium, zink, vit C, vit B1 tot B6, vit E, vit D.

              

2. Producten die actief kwik uit het lichaam halen?

2.1. Ontgifting door chelatie (DMPS, DMSA)
DMPS en DMSA zijn stoffen welke kwik (Hg 2+) zeer sterk kunnen binden. Na het gebruik van deze stoffen zal de concentratie van kwik in de urine stijgen. Het is dus de bedoeling dat er extra kwik via de urine geëlimineerd wordt.

DMPS en DMSA kunnen  heel eenvoudig ingenomen worden onder de vorm van capsules, waarvan er dan dagelijks één ingenomen wordt.  DMPS kan ook rechtreeks ingespoten worden in het lichaam. In dat geval zal een gespecialiseerde arts een vrij grote dosis toedienen. Om het lichaam niet al te zwaar te belasten, mag zulk een DMPS-inspuiting maar pas na één maand herhaald worden.

Als biochemicus ben ik niet zo enthousiast over de ontgifting van kwik met de chelatoren zoals DMPS en DMSA.  Ik heb immers moeten vaststellen dat er rekenkundig gezien een probleem is. De hoeveelheden kwik die je per sessie (vb bij een eenmalige DMPS-inspuiting) of per tijdseenheid (vb een maand DMSA inname) verwijdert, zijn doorgaans veel kleiner dan je zou verwachten bij een natuurlijke eliminatie van kwik. 

Als je bedenkt dat een zwaar kwikbelaste persoon zeer veel kwik in de beenderen opgeslagen kan hebben, dan is gemakkelijk te begrijpen dat zulk een methode niet zo geschikt is voor zwaar kwikbelaste mensen. Om al deze kwik via chelatie te kunnen elimineren zou je immers duizenden DMPS-behandelingen nodig hebben. A rato van één behandeling per maand zou een volledige ontgiftinging honderden jaren in beslag nemen. 

Een DMPS-behandeling kan ook gevaarlijk zijn. Bij de reeds erg fragiele gezondheid van de kwikbelaste persoon kunnen herhaalde DMPS-inspuitingen een regelrechte aanslag zijn op zijn gezondheid. Sommige mensen moeten zelfs gehospitaliseerd worden na zulk een behandeling. Ook kan herstel soms vele weken tot zelfs maanden duren. Vooraf goed overwegen is dus zeker de boodschap.

Gedetailleerde informatie over het nut van chelatoren zoals DMPS en DMSA of andere stoffen welke gebruikt worden voor het ontgiften van kwik kan je vinden op "Kwik ontgiften, enkele cijfers".
       

2.2. Alfa-liponzuur
Van alfa-liponzuur (ALA) wordt gezegd dat het zou helpen bij de eliminatie van kwik uit de hersenen. ALA is dan ook in heel wat ontgiftingsprotocollen opgenomen. Of ALA ook effectief bij kwikbelaste mensen kwik uit de hersenen kan halen, daarover heb ik zo mijn twijfels. 

Sommige mensen kunnen na het gebruik van alfa-liponzuur zich wel wat beter concentreren maar dit effect is doorgaans al na enkele uren weer helemaal voorbij. Indien ALA echt kwik uit de hersenen zou halen, zou je volgens mij verwachten dat het effect toch wat langer zou aanhouden. Ook zuiver biochemisch gezien heb ik zo mijn twijfels over de ontgiftende capaciteiten van ALA. Mijn bedenkingen hierover kan je nalezen op "Alfa-liponzuur en kwikontgifting

       

3. Natuurlijke ontgifting

Bij mensen met een zware kwikbelasting is het natuurlijke proces om kwik te elimineren doorgaans ook vergiftigd. Hierdoor werkt de natuurlijke ontgifting veel trager dan normaal. Dit komt vooral omdat er een tekort is aan selenium. Het ligt dus voor de hand dat de inname van extra selenium essentieel is voor een efficiënte kwikontgifting.

Kwik kan in het lichaam op heel wat plaatsen schade veroorzaken. Hierbij gaan bepaalde essentiële voedingsstoffen verloren waardoor er gemakkelijk een tekort aan kan ontstaan. Het is dan ook belangrijk dat men deze voedingsstoffen in voldoende mate binnenkrijgt. Dit kan onder andere door het gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Welke producten precies voor u belangrijk zijn, is moeilijk te zeggen. Dit is dikwijls persoonsgebonden en kan ook nog eens variëren in de tijd. 

Producten zoals selenium,  glutathion, acethyl-cysteïne, magnesium, zink, vitamine B1 tot B6 behoren wel tot een "standaardpakket" en deze zou ik u zeker aanraden. Een heleboel andere producten zoals vitamine A, E en D, alfa-liponzuur of Chlorella zijn veel minder evident om regelmatig te gebruiken. Zeker bij langdurig gebruik kan men beter wat voorzichtig zijn.

                

4. Welke producten zijn er te koop?

4.1.Selenium
Selenium kan je best gebruiken onder de vorm van selenomethionine of selenocysteïne. De hoeveelheden die gebruikt worden variëren tussen 25 tot 300 microgram (mcg) selenium per capsule. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een niet al te hoge dosis van pakweg 50 mcg Se. Dit sluit immers het dichtst aan bij een normale dagelijkse dosis en overtreft ruimschoots de behoefte. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar "Kwik ontgiften, enkele cijfers".

Een goed en goedkoop preparaat met selenium is Selenomethionine van FunctioMed (afdeling Biodynamics NV, Oostende). Het bevat 100 mcg selenium per tablet. De tabletten zijn echter zeer gemakkelijk middendoor te breken, waardoor je de dagelijkse dosis nog wat kan  laten zakken. Hierdoor kan het gebruik van het product op de langere termijn nog wat goedkoper, zonder al te veel te moeten inboeten op het effect.

Dikwijls wordt selenium gecombineerd aangeboden met andere producten welke kunnen helpen bij een kwikontgifting. Een zeer goed preparaat voor de ontgifting zelf is MercuClean van Funciomed. Je kan het gewoon bestellen bij de apotheek. Het wordt in België verdeeld door Omega Pharma. In één potje zitten er 60 capsules. Bij een dosering van één capsule per dag is dit dus goed voor twee maanden. De prijs voor één potje is ongeveer 35 EURO. 

De belangrijkste bestanddelen van MercuClean zijn:
      L-glutathion (gereduceerd) 50 mg
      N-acetyl-L-cysteïne 200 mg
      taurine 75 mg
      magnesium citraat 78,13 mg
      selenomethionine (selenium 26 microgram)

Andere producten die verkocht worden voor kwikontgifting zijn o.a.:
  - Heavy Metal Protect (S&P)
  - DeMerTox (Nutrifarma)
  - Master-AO (Nutrihyt)
  - Calip (M-Care4u)

Al deze producten bevatten Selenium en zijn gelijkaardig aan MercuClean. Doorgaans bevatten ze ook nog andere stoffen zoals alfa-liponzuur of wilgenblad. Andere supplementen zoals magnesium, zink, vit B 1-6, vit C moet je dan wel  via andere preparaten innemen.
       

4.2. Calcium en magnesium
Nogal wat kwikbelaste mensen hebben ook een tekort aan magnesium. Het aanvullen van magnesium is niet zo evident. Omdat kwik de biochemie van het lichaam op verschillende plaatsen ontregelt, kan ook de magnesiumbalans sterk verstoord raken. Zo zijn kwikbelaste mensen doorgaans erg stressgevoelig en in geval van stress kan er een groot verlies van magnesium ontstaan.

Een normale dosis voor magnesium is 100 mg per dag. In perioden van een groot magnesiumverlies (vb door veel stress, intensieve sport of veel zweten) mag je deze dosis gerust opvoeren tot 200 of zelfs 300 mg per dag. Bij dosissen hoger dan 400 mg kan je echter gemakkelijk maag-darm klachten krijgen. 

Ook lagere dosissen kunnen bij sommige mensen nog gemakkelijk "op de maag blijven liggen". Om het gevoel van een zware maag te vermijden kan je magnesiumsupplementen best bij de maaltijd innemen. Bij een hoge dagelijkse dosis kan je de inname ook nog spreiden over verschillende maaltijden

De opname van magnesium is echter ook gekoppeld aan deze van calcium. Daarom kan je best een gecombineerd product gebruiken wat zowel magnesium als calcium bevat. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat je op termijn ook een calciumtekort gaat opbouwen.

Voor algemene informatie over magnesium verwijs ik naar mijn webpagina's:
    Magnesium en CVS (over voeding, stress en lichaamsbeweging)
    CVS, magnesium, galstenen en kouwelijkheid

Er zijn in de handel zeer veel producten beschikbaar die magnesium bevatten. Een handelsproduct waar ik goede ervaringen mee heb is CalMag van FuncioMed. Hierbij is de magnesium gebonden aan aminozuren waardoor de opname door de weefselcellen vlotter zou verlopen.   Een ander product dat ik ook regelmatig gebruikt heb, is Calcium Magnesium Zink van Altisa. Dit is wat goedkoper en bevat ook nog een kleine hoeveelheid zink.
       

4.3. Zink
Nogal wat kwikbelaste mensen krijgen na bloedanalysen te horen dat ze een teveel aan koper in het lichaam hebben. Koper en zink zijn echter met elkaar in balans. Een teveel aan koper impliceert eigenlijk ook een tekort aan zink. Je doet er dus goed aan ook extra zink te gebruiken. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is ongeveer 15 mg.

Het zinkpreparaat wat ik gebruik is Zincactiv van Similia. Het bevat zinkmethionine (22,5 mg). Deze vorm wordt doorgaans beter opgenomen dan het zinkchloride, welke soms in goedkope preparaten gebruikt wordt. 

Zinkmethionine heeft ook nog een zeer belangrijk praktisch voordeel. Afhankelijk van je behoefte aan zink zal de geur en smaak van het product anders zijn. 
 - Bij een groot zinktekort ruikt of smaakt men het product niet. 
 - Bij een matig tekort heeft selenomethionine een flauwe geur en smaak. 
 - Als er geen zinktekort is, ruikt het en smaakt het eerder vies. 
Op die manier kan je dus gemakkelijk nagaan in welke mate je te kampen hebt met een zinktekort.
        

4.4. Vitaminen
Voor de andere producten zoals vitamine B, vit E en vit C zijn er heel veel preparaten op de markt. Wel moet je er voor opletten dat je de inname beperkt houdt. Je kan best niet veel meer gebruiken dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeeft als aanbevolen dagelijkse dosis. Deze staat doorgaans op de verpakking van de vitaminen. Veelal staat er ook op voor welk percentage één dosis overeenstemt (vb één pilletje bevat 60 % van de aanbevolen dagelijkse dosis).  

Vooral voor de vetoplosbare vitaminen (vit A, E, D) kan overdosering gevaarlijk zijn. De symptomen zijn dikwijls vermoeidheid en concentratieproblemen en zijn dus gelijkaardig als deze van een kwikbelasting. Voorzichtigheid is hier zeker op zijn plaats.  

Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om voor de verschillende typen vitaminen ook verschillende preparten te gebruiken. Het gebruik van multivitaminen zal doorgaans wel wat goedkoper zijn dan  de verschillende preparten samen. Veelal zijn multivitaminen echter overgedoseerd in één of meerdere vitamines. Indien je ze gedurende vele maanden zou doornemen, loop je een reële kans op gezondheidsproblemen.  

Door voor verschillende types vitamines ook verschillende preparaten te gebruiken, kan je niet alleen overdosering vermijden maar je kan ook de dosering aanpassen aan je behoefte op dat moment. Indien je lichaam een bepaald vitamine niet zo goed "meer" verdraagt (vb. doordat het reeds in ruim voldoende in je lichaam aanwezig is), dan ga je na verloop van tijd een "weerzin" voor dit preparaat ontwikkelen. In dat geval kan je dat specifiek preparaat tijdelijk achterwege laten. Multivitamines kan je uiteraard ook tijdelijk staken maar dan zal je ook alle andere vitamines (welke je mogelijk wel nog nodig hebt) niet meer binnenkrijgen.

Volgens mij kan je best al de verschillende preparaten op een ander moment van de dag innemen (vb bij verschillende maaltijden). Hierdoor kan je gemakkelijker leren welk (negatief?) effect een bepaald preparaat op je gezondheid heeft. Hierbij gaat het dan uiteraard vooral om korte termijn effecten zoals misselijkheid of darmklachten. De lange termijn effecten (positieve of negatieve) zijn doorgaans veel moeilijker in te schatten.  

Van sommige voedingssupplementen wordt er gezegd dat je ze best niet gelijktijdig met bepaalde andere supplementen inneemt. Zo wordt er soms afgeraden om selenium op hetzelfde moment als magnesium te gebruiken. Magnesium zou de opneembaarheid van selenium negatief kunnen beïnvloeden. Ook dit pleit tegen het gebruik van algemene multivitaminen.

Vitamine B
Nogal wat kwikbelaste mensen hebben behoefte aan extra B vitamines. De meeste vitamine-B-preparaten bevatten verschillende B vitamines (meestal vit B van 1 tot 6). Deze preparaten gedurende een korte periode gebruiken (vb één maand) is doorgaans geen probleem maar na een periode van maanden kan je dit wel “teveel” worden. In dat geval kan je best de dosis sterk verminderen of zelfs tijdelijk de inname staken.

Vooral met vitamine B 12 moet je erg voorzichtig zijn. Een teveel aan vit B 12 is ruim zo schadelijk als een tekort. Sommige preparaten bevatten zeer grote hoeveelheden vit B 12 (vb 1000 x de aanbevolen dagelijkse dosis). Ze zijn bedoeld voor mensen waar de opname van vitamine B 12 verstoord is. Preparaten met zulke hoge dosissen vitamine B12 mogen dan ook  alleen maar op doktersvoorschrift genomen worden.

In geval van een kwikbelasting is vitamine B3 erg belangrijk om wat meer “energie” te krijgen. Zoals hoger gezegd kan men na een tijdje gemakkelijk een weerzin krijgen voor samengestelde vitamine-B-preparaten. Er bestaan ook preparaten welke uitsluitend vitamine B3 bevatten. Als alternatief voor vitamine B3 kan je ook nog vitamine PP gebruiken. Dit is courant te koop bij de apotheek en is erg goedkoop (vb Ucemine PP van Pierre Fabre Médicament). Vit PP wordt normaal aangeraden voor mensen met een zonneallergie, iets wat bij mensen met CVS (door kwikbelasting?) wel meer voorkomt. Vit PP is tevens een zeer goed alternatief voor het veel duurdere NADH, een ander product dat bij CVS aangeraden wordt om het energieniveau wat te verbeteren.  
        

4.5. Chlorella
Dit preparaat van groene algen heeft de neiging kwik in het maag-darmkanaal te binden. Hierdoor is er minder kans dat de kwik via de darm opgenomen wordt. Eens kwik opgenomen is door het lichaam wordt het vrij snel opgestapeld in de beenderen. Daar is het voor Chlorella niet meer zo bereikbaar. Chlorella heeft dus voor historisch kwikbelaste mensen (mensen die al hun amalgaamtandvullingen reeds hebben laten verwijderen) geen echte kwikeliminerende werking meer. 

Indien je vermoed dat er ook nog veel kwik in het maagdarmkanaal zou kunnen terechtkomen (vb indien je nog veel "slechte" amalgaamtandvullingen hebt of wanneer er nog amalgaamtandvullingen uitgeboord moeten worden), kan je best wat Chlorella gebruiken.  De opname van kwik door de darm is echter niet zo groot (ongeveer 20 procent). Een groot effect moet je van Chlorella dus  niet verwachten. Chlorella is echter een zeer goedkoop product. Ook zijn er, op wat slappe stoelgang na, doorgaans niet zo veel klachten bij het gebruik van Chlorella. Je kan het dus gerust op wagen.

Toch kan je best voorzichtig starten met het gebruik van Chlorella..Er zijn veel immers veel verschillende preparaten op de markt. Als je lichaam een specifiek preparaat niet zo goed verdraagt, kan een normale dosis je darmen al behoorlijk overhoop halen.
      

4.6. Alfa-liponzuur
Alfa-liponzuur of ALA is in heel wat kwikontgiftingsprotocollen opgenomen. Zoals reeds hoger vermeld, kan het ten minste bij sommige kwikbelaste mensen tijdelijk (vb gedurende enkele uren) het concentratievermogen verbeteren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ALA de "afbraak" van suiker tot cellulaire energie (ATP) in de hand werkt. Zelf heb ik niet zulk een goede ervaring met ALA maar waarschijnlijk is dit zeer persoonsgebonden. Als biochemicus twijfel ik ook aan de echte ontgiftende waarde van ALA. Meer hierover kan je vinden op mijn webpagina Alfa-liponzuur en kwikontgifting

Alfa-liponzuur kan je afzonderlijk kopen maar doorgaans wordt het aangeboden als onderdeel van specifieke producten voor kwikontgifting welke o.a. ook selenium bevatten (zie hoger). De hoeveelheden ALA hierin kunnen variëren van 25 tot 250 mcg per capsule. In zulk een geval zal je dus één maal per dag de aangegeven hoeveelheid ALA innemen. Nogal wat kwikbelaste mensen verdragen echter zulk een grote hoeveelheid ALA niet. Een kwartiertje tot een half uur na de inname kunnen ze dan te maken krijgen met futloosheid en concentratieproblemen. Daarom wordt er soms aangeraden om meerdere malen per dag (vb. om de vier uur) een kleine dosis ALA te gebruiken (vb 25 mg per keer).

Ook zulk een lage dosis kan voor sommige kwikbelaste mensen nog te veel zijn. In dat geval kan je best geen ALA gebruiken. De meeste gecombineerde kwikontgiftingsproducten bevatten echter ALA. In dat geval kan je beter een product gebruiken waar geen ALA is aan toegevoegd (zoals MercuClean).

      

5. Besluit

Kwikontgifting is een vrij complex probleem. Omdat na een langdurig chronisch kwikbelasting er zeer veel kwik zich opgestapeld heeft in de beenderen, zal de eliminatie van kwik uit het lichaam ook vrij veel tijd in beslag nemen. Kwikontgifting is dus een zeer traag proces wat doorgaans vele jaren in beslag neemt. Het eerste jaar na de amalgaamverwijdering en ontgifting kan men echter al een heel eind opknappen. Toch zal het doorgaans nog wel een aantal jaren duren vooraleer de gezondheid weer redelijk hersteld is. Bij de meeste zwaar kwikbelaste mensen is 5 jaar na de amalgaamverwijdering en ontgifting het grootste leed geleden en kunnen ze voorzichtig weer verder met hun gewone leven. Toch zullen ze nog vele  jaren rekening moeten houden met hun beschadigde gezondheid.

Gedurende heel deze periode van ontgiften is het belangrijk om uw lichaam te helpen om kwik op een natuurlijke wijze te ontgiften. Ook is het belangrijk om de schade die door de kwibelasting ontstaat  zo goed mogelijk te beperken. Dit kan dan door de inname van een aantal specifieke voedingssupplementen.

Vele kwikbelaste mensen zijn echter ongeduldig in hun ontgifting en proberen een "geforceerde" of snelle ontgifting met chemische producten zoals DMPS of DMSA. Veel wetenschappelijk bewijs dat deze producten ook een reële meerwaarde geven ten opzichte van de "natuurlijke" ontgifting met voedingssupplementen is niet voorhanden. Steunend op laboresultaten welke bekomen werden na zulk een behandeling en met wat eenvoudig rekenwerk, valt het niet te verwachten dat deze producten de eliminatie van kwik ook echt versnellen.

    

Patrik Peters
    pet_peters@yahoo.com

    

Meer over kwik en amalgaam:

Op deze site
    Startpagina

   

Amalgaam Site België
    http://www.amalgaam.be/

Stichting amalgaamziekte Nederland
    http://www.xs4all.nl/~stgvisie/amalgaam/

    

Disclaimer
De inhoud van deze pagina is opgemaakt aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten. Alhoewel deze informatie goed wetenschappelijk en biochemisch onderbouwd is, is het op geen enkel moment de bedoeling om medisch advies te verstrekken. Ik wijs dan ook elke verantwoordelijkheid hieromtrent af.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt in november 2009