Magnesium en CVS

over voeding, stress en lichaamsbeweging

1. Inleiding

2. Magnesium huishouding
  

3. Magnesium supplementen
3.1. Soorten magnesium supplementen
Mg-oxide
Mg-oxalaat, Mg-citraat, Mg-malaat
Gechelateerde magnesium
    
4. Nut van het gebruik van magnesium
      
5. De invloed van stresshormonen en insuline
   
6. Magnesium en leefgewoonten
6.1. Stress
6.2. Eten
6.3. Sporten
6.4. De zon (vitamine D)
 
7. Besluit

        

1. Inleiding

Bij nogal wat mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) worden er in het bloed te lage waarden voor magnesium vastgesteld. Ook bij andere ziekten welke gekenmerkt worden door abnormaal moe zijn, kan magnesium een rol spelen. Zo is bij spasmofilie een lage intracellulaire magnesium kenmerkend voor de ziekte. Soms kan chronische vermoeidheid het gevolg zijn van een kwikvergiftiging en ook bij een kwikvergiftiging kan er gemakkelijk een magnesiumtekort ontstaan.

Magnesium is zeer belangrijk voor een heleboel biochemische processen. Vooral bij de energievoorziening van de cel speelt magnesium een essentiële rol. Bij een groot magnesiumtekort zal men zich doorgaans dan ook slap en futloos voelen. Anderen symptomen zijn: concentratieproblemen, somberheid, depressie, zweten en overgevoeligheid van bepaalde zintuigen (overgevoeligheid voor pijn, geluid, geuren of licht). Verschillende van deze symptomen komen frequent voor bij CVS, spasmofilie of een kwikvergiftiging. Daarom wordt er voor deze aandoeningen regelmatig magnesium voorgeschreven.

Mensen met CVS of kwikbelaste mensen die starten met een magnesiumsupplement, zien op korte termijn hun gezondheid wel wat verbeteren maar op de langere termijn is de gezondheidswinst eerder beperkt. Het magnesiumtekort is immers structureel. Het ontstaat doordat de magnesiumhuishouding in het lichaam ontregeld is. Indien we begrijpen hoe magnesium in het lichaam geregeld wordt, dan moet het mogelijk zijn om een wat beter resultaat te kunnen bekomen.

Heel het verhaal van de magnesiumhuishouding is echter zeer complex. Toch zijn er een aantal eenvoudige dingen die je kan doen om het magnesiumtekort beter onder controle te krijgen. In de hiernavolgende tekst probeer ik u een overzicht te geven over de verschillende magnesiumsupplementen die je kan gebruiken. Ook zal ik het hebben over de maatregelen die je kan nemen om het structureel magnesiumtekort wat in te dijken.

           

2. Magnesium huishouding

De magnesium huishouding in het lichaam (opname en afgifte) wordt geregeld door een reeks hormonen zoals het parathormoon, bepaalde stresshormonen, mineralocorticoïden en bepaalde sekshormonen zoals oestrogeen en progesteron. Ook vitamine D speelt een belangrijke rol bij de opname van magnesium.

Normaal is de magnesiumhuishouding volledig gekoppeld aan deze van calcium. De opname en afgifte wordt tegelijk geregeld. Specifieke hormonen verhogen of verlagen het geheel aan magnesium en calcium. Calcium en magnesium zijn als het ware uitwisselbaar. Dus hoe meer calcium er in de voeding zit, hoe minder magnesium zal opgenomen worden. Dit heeft drie belangrijke praktische consequenties: " Melkproducten bevatten doorgaans veel calcium. Als je te veel melkproducten eet, kan dit een magnesiumtekort in de hand werken. " Je kan best geen magnesiumsupplementen gebruiken bij een maaltijd met veel melkproducten (anders zal de magnesiumopname lager zijn) " Bij langdurig gebruik van enkel magnesiumsupplementen, loop je een reële kans een calciumtekort te krijgen. In dit geval kan je best een gecombineerd supplement gebruiken wat zowel magnesium als calcium bevat

De sekshormonen oestrogeen en progestageen spelen een belangrijke rol in de calcium-magnesium huishouding. Bij vrouwen worden deze hormonen bepaald door de menstruele cyclus. Oestrogeen verhoogt de hoeveelheid vrije calcium en magnesium in het bloed. Dit doet het door opname van magnesium in de dunnedarm te verhogen en door het verlies via de urine te verminderen. Oestrogeen zorgt er ook voor dat er meer calcium en magnesium vrijgemaakt worden uit de beenderen.

Progesteron daarentegen zorgt ervoor dat de cellen extra magnesium opnemen. Ook zal het de afzetting van magnesium in de beenderen bevorderen. Progesteron wordt vooral tijdens de laatste week van de menstruele cyclus gevormd. Mogelijk kan dit verklaren waarom sommige vrouwen gedurende deze week minder symptomen van cellulair magnesiumtekort vertonen (vb. minder overgevoeligheid voor geluiden of geuren)

CVS komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. De afhankelijkheid van de magnesiumhuishouding van de (vooral vrouwelijke) sekshormonen kan hiervoor een mogelijke verklaring zijn (persoonlijk idee). Door de grotere schommelingen zal het voor vrouwen beter zijn om regelmatig ruim voldoende magnesium binnen te krijgen.

Voor een volwassene van 75 Kg is de dagelijkse behoefte aan magnesium ongeveer 300 - 400 mg per dag. Normaal zit deze hoeveelheid in de voeding. Vooral in groene groenten (spinazie, prei, sla....) zit er veel magnesium. Ook volkorenbrood is rijk aan magnesium. In beide gevallen is de magnesium echter slecht opneembaar. De magnesium die in het bladgroen zit, is er immers zeer sterk aan gebonden. Hierdoor is hij niet meer beschikbaar voor het lichaam. De opname van de magnesium in bruin brood wordt op zijn beurt sterk beperkt door de aanwezigheid van fytaat in het volkorenbrood. Voedingsbronnen welke rijk zijn aan goed opneembare magnesium zijn bananen, tonijn en (pure) chocolade.

Ons lichaam kan maximaal 400 mg magnesium opnemen per dag. Normaal kan het lichaam echter niet meer dan 80 - 100 mg magnesium per dag vasthouden. Bij een hogere opname zal het teveel aan magnesium afgevoerd worden via de urine.

Een andere belangrijke verliespost van magnesium is zweet. Vooral bij intensieve sport kan men veel zweten en zal er dus veel magnesium verloren gaan. Mensen met een magnesiumtekort zullen dus gemakkelijk problemen krijgen door te sporten. Ze worden sneller moe en zullen veel sneller en meer gaan zweten. In dit geval kan men best extra magnesium gebruiken, zowel vóór als na het sporten. Ook kan men gebruik maken van energiesportdranken. Deze bevatten doorgaans veel magnesium (vb 250 mg per liter).

Veruit de belangrijkste voorraad van magnesium zit in onze beenderen opgeslagen (ongeveer 300 gram). Terwijl de calcium in de beenderen zorgt voor het volume (onder de vorm van calciumfosfaat), zorgt magnesium voor de stevigheid (meer kracht nodig om de botten te breken). Als er langdurig een magnesiumtekort geweest is, kan er heel wat magnesium verloren zijn gegaan uit de beenderen (vb 10 procent verlies is al 30.000 mg). Als je bedenkt dat je maximaal 100 mg magnesium per dag kan vasthouden, kan je begrijpen dat het terug op peil brengen van de voorraad magnesium wel enkele maanden tot zelfs jaren kan duren. Hierbij moet je ook rekening houden met de regeneratietijd van beenderen. Dit is de tijd welke nodig is om de beenderen helemaal af te breken en opnieuw weer op te bouwen. De regeneratietijd van de beenderen is ongeveer zeven jaar. Een langdurig magnesiumtekort kan dus voor heel lang een negatief effect hebben op de magnesiumreserve in de beenderen..

                         

3. Magnesium supplementen

Bij een magnesiumtekort is het belangrijk om zeer regelmatig magnesium in te nemen Dokters schrijven bij een magnesiumtekort veelal een hoog gedoseerd magnesiumsupplement voor (vb 400 mg magnesium, één maal per dag). Meer dan 400 mg magnesium per capsule wordt doorgaans sterk afgeraden omdat dit helemaal niet zinvol is en regelmatig ook darmproblemen veroorzaakt. Magnesiumsupplementen kunnen gemakkelijk "op de maag blijven liggen". Daarom geef ik er de voorkeur aan om lagere dosissen (vb 100 mg) meerdere malen per dag te gebruiken. Hierbij moet je dan wel opletten dat je ook de opname van calcium nog toelaat. Je kan dan best een magnesiumsupplement gebruiken waar ook nog calcium aan toegevoegd is.

De vorm van magnesium die ons lichaam gebruikt is het magnesium ion tweewaardig positief geladen (afgekort: Mg 2+). Vrije ionen kunnen echter alleen in een waterige oplossing voorkomen. Om een droog product te bekomen, moet men de ionen combineren met tegenionen waardoor dan een zout gevormd wordt. Voedingssupplementen zijn doorgaans in de vorm van "droge" pilletjes. Daarom gebruikt men meestal magnesiumzouten (vb.: magnesiumoxide: MgO, magnesiumoxalaat :Mg-oxalaat, magnesiumcitraat: Mg-citraat, magnesiumtaurinaat: Mg-taurinaat......)

Bij sommige mensen werkt de magnesiumrestitutie (het terug op peil brengen) met supplementen niet. In dat geval wordt er soms een soort schoktherapie toegepast. Hierbij gaat men zeer grote hoeveelheden magnesium rechtstreeks inspuiten in de bloedbaan.. Deze methode werkt echter maar af en toe. Er zijn ook heel wat nadelen aan verbonden en de methode kan zelfs gevaarlijk zijn (hartstilstand). Dit mag dus alleen onder begeleiding van een ervaren arts toegepast worden.
           

3.1. Soorten magnesium supplementen
           
Magnesiumoxide 
De meeste artsen schrijven bij een magnesiumtekort magnesiumoxide (MgO) voor. Dit is een zeer goedkoop product (enkele EURO's voor een kuur van één maand) en is doorgaans ook nog deels terugbetaalbaar door de ziekteverzekering. Indien er geen darmproblemen zijn, is de opneembaarheid goed. Nochtans zijn er heel wat kwikbelaste mensen of CVS-patiënten welke problemen hebben met het spijsverteringsstelsel (vb.lekkedarmsyndroom). In dit geval is de kans groot dat de magnesium niet zo goed opgenomen wordt. Men kan dan beter overstappen naar een andere vorm van magnesium.
         

Magnesiumoxalaat, magnesiumcitraat, magnesiummalaat
Omdat de opname van magnesiumoxide niet altijd even goed is, worden er bij CVS of spasmofilie regelmatig andere magnesiumsupplementen voorgeschreven. Veel gebruikte producten zijn magnesiumoxalaat, magnesiumcitraat en magnesiummalaat. Ze zouden regelmatig een beter effect opleveren dan MgO.

De tegenionen van deze producten zijn respectievelijk oxaalzuur, citroenzuur of appelzuur. Dit zijn eenvoudig organische zuren die gemakkelijk opgenomen kunnen worden door de dunnedarm. Deze stoffen kunnen ook gemaakt worden door het lichaam zelf. Dit gebeurt tijdens de verbranding van suiker of vet (citroenzuurcyclus). Het zijn tevens ook beginproducten van een aantal basisproducten die door het lichaam gemaakt worden (vb aminozuren). Bij CVS is er waarschijnlijk een verstoring van de energieproductie waardoor er mogelijk een tekort aan deze producten kan ontstaan. Mogelijk is dit een verklaring van het extra positief effect van deze vormen van magnesium (persoonlijk idee).

Magnesiumoxalaat is de vorm van magnesiumsupplement waarbij de magnesium het best opgenomen wordt. Dit zou ten minste blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Onder opname verstaan we hier dan de opname door de dunnedarm. Vandaar kan het gemakkelijk in de bloedbaan terecht komen. Probleem is echter dat de magnesium, om biologisch actief te zijn, in de weefselcellen moet geraken. Een ander probleem is dat de magnesium ook in het lichaam moet achterblijven en dus niet onmiddellijk weer uitgescheiden mag worden via de urine.
        

Gechelateerde magnesium 
Dikwijls wordt magnesium gekoppeld aan moleculen die, wanneer ze opgelost worden in water, de magnesium enigszins blijven vasthouden. In vele gevallen gaat het om aminozuren of aanverwante stoffen (vb: asparaginezuur, lysine, glycine, taurine). In de dunnedarm worden deze aminozuren dan opgenomen samen met het magnesium. Ook op het niveau van de cellen gebeurt de opname van het aminozuur gelijktijdig met magnesium. Vooral taurine "zou" een zeer goed effect hebben voor de opname van magnesium door de cellen. Bij de meeste supplementen worden verschillende aminozuren als tegenion gebruikt. Deze supplementen zijn doorgaans duur (vb 30 EURO voor 60 capsules met elke 80 mg magnesium voor een kuur van één maand). Of deze meerkost in verhouding staat tot de gezondheidswinst is echter niet zo evident.

Zowel bij CVS als bij een kwikvergiftiging is er doorgaans een aminozurentekort (zie tekst "Alfa-liponzuur"). De extra aminozuren die je bij deze vorm van magnesiumsupplement binnenkrijgt kunnen mogelijk ook bijdragen tot je gezondheid. In mijn geval mocht alvast blijken dat ik van zowat alle aminozuren een tekort had, behalve deze welke in mijn supplementen aanwezig waren. Een test met zulke gechelateerde magnesium is dus zeker de moeite waard.

                  

4. Nut van het gebruik van magnesium

Er zijn een aantal situaties waarbij een magnesiumtekort kan ontstaan. Zo zijn CVS-patiënten en ook historische kwikbelaste mensen doorgaans erg stressgevoelig. In perioden van stress zal er dan extra magnesium afgevoerd worden (zie verder). In de veel voorkomende momenten van stress zal er dan regelmatig behoefte zijn aan extra magnesium.

Bij een acute kwikvergiftiging is er doorgaans een groot magnesiumtekort. Dit komt in de eerste plaats doordat men zeer regelmatig intensief zweet. De werking van de nieren kan eveneens verstoord raken waardoor er ook langs deze weg zeer veel magnesium verloren kan gaan (zie tekst: "Symptomen van een kwikvergiftiging").

Zelfs na de verwijdering van alle amalgaamtandvullingen kan men nog regelmatig last hebben van overmatig zweten. Dit kan onder andere het gevolg zijn van een suikertekort of een magnesiumtekort. Ook bij CVS kunnen zulke perioden van overmatig zweten regelmatig voorkomen.

In geval van een lekkedarmsyndroom (zoals bij een kwikvergiftiging of bij CVS kan voorkomen) kan de opname van magnesium in de dunnedarm verstoord zijn. Ook dit kan bijdragen tot een groot tekort aan magnesium. In zulke gevallen zal de inname van extra magnesium zeker bijdragen tot de gezondheid.

Bij CVS en bij een historische kwikvergiftiging is er de eerste maanden van magnesiumgebruik vaak een duidelijke verbeteringen van de gezondheidstoestand. De magnesiumbloedwaarde stijgt ook effectief. Doch bereikt het magnesiumniveau bijna nooit het normale peil, ook niet na vele maanden.

Velen vragen zich dan ook af of het wel de moeite is om door te gaan met inname van extra magnesium. Echter indien men stopt met de inname van magnesium zullen velen al na enkele weken ervaren dat hun gezondheid er weer op achteruitgaat. Het magnesiumtekort is immers structureel. Het regelmechanisme is als het ware slecht afgesteld. Het verlies aan magnesium zal dus ook regelmatig te groot zijn waardoor extra inname nodig blijft.

                   

5. De invloed van stresshormonen en insuline

Om met magnesiumsuppletie een bevredigend effect te kunnen bekomen is het belangrijk om te begrijpen welke factoren er een rol spelen bij de regulatie van intracellulair magnesium. Het is immers deze magnesium die bij CVS, spasmofilie of kwikbelaste mensen verlaagd is.

De situatie is in principe voor ieder celtype verschillend (vb zenuwcel, spiercel, levercel...). Om het eenvoudig te houden beschouw ik hier één celtype: een spiercel.

Normaal gezien komt de meeste magnesium "passief" naar binnen in de cel. Het lekt gewoon doorheen de celmembraan. Om de magnesiumconcentratie in de cel op peil te houden is er een magnesiumpomp die het teveel aan magnesium weer terug naar buiten pompt. De mate waarin deze pomp magnesium naar buiten pompt, wordt ondermeer geregeld door bepaalde hormonen: insuline en stresshormonen. Insuline zal de magnesiumconcentratie in de cel laten stijgen. Stresshormonen zetten de cel aan om meer magnesium naar buiten te pompen.

Hieruit kunnen we drie dingen leren. " Om de opname van magnesium te verbeteren is het belangrijk om zeer regelmatig suikerrijke voeding te gebruiken (brood, aardappelen, pasta's). Dit bevordert de productie van insuline en dus ook de opname van magnesium door de cellen. Ook het eten van veel eiwitten (vb. vlees, kaas of vis) kan de productie van insuline bevorderen. " Sporten bevordert ook de productie van insuline en zal dus ook goed zijn om het magnesiumpeil in de cel weer te normaliseren. " Om het verlies aan magnesium te beperken kan je best zo veel mogelijk stress vermijden.

De manier waarop je leeft (eten, sporten, stress) bepaaldt dus mede de mate waarin de lichaamscellen magnesium vasthouden. Sommige leefgewoontes kunnen dus een positief of negatief effect hebben op je gezondheid. In de hierna volgende tekst probeer ik een aantal praktische tips mee te geven welke je gezondheid mogelijk kunnen verbeteren.

                                

6. Magnesium en leefgewoonten

6.1. Stress 
CVS-patiënten en ook kwikbelaste mensen zijn doorgaans erg stressgevoelig. Bij sommige mensen kan de stressgevoeligheid zo groot zijn dat alledaagse gebeurtenissen al een uitgesproken negatief effect op hun gezondheid kunnen hebben.

Bij wijze van verduidelijking geef ik enkele voorbeelden van zulke alledaagse "stresserende" situaties: " een erg emotioneel geladen telefoongesprek met een vriend " een afkeurende opmerking van een huisgenoot of collega " autorijden in druk of zelfs normaal verkeer " tijdens een familiefeest het niet meer strikt kunnen volgen van een bepaald dieet (vb iets eten waarin een mogelijk "allergische stof" zoals melk in verwerkt zit)

Het mag duidelijk zijn dat het vermijden van zulk soort stresssituaties voor deze mensen heel erg moeilijk is.

Aangezien dat stresshormonen magnesium uit de cel (en dus ook uit het lichaam) doet verdwijnen, is overmatige stress zeer slecht voor de magnesiumhuishouding. Het effect van stresshormonen op magnesium kan vrij lang aanhouden (meerdere dagen). Het tekort aan magnesium verhoogt op zijn buurt de stressgevoeligheid waardoor de kans op stress nog toeneemt. Hierdoor loopt men al snel het risico om te vervallen in nog meer stress en terecht te komen in een neerwaartse spiraal van stress en magnesiumtekort. Zelfs een zeer beperkte hoeveelheid stress kan dan al een relatief groot effect hebben op de gezondheid en kan gedurende verschillende dagen de gezondheid negatief beïnvloeden.

Stressgevoelige mensen kunnen bij een ernstig incident zeer veel stress ervaren. Hierdoor kunnen ze de volgende dagen helemaal meegezogen worden in een negatieve spiraal van magnesiumtekort en stressovergevoeligheid. Het zal dan nog zeer moeilijk zijn om volledig "tot rust" te kunnen komen. Het effect van een eenmalige zware stress kan dan zeer lang blijven nazinderen. Het kan weken tot zelfs maanden de gezondheid ondermijnen. Het vermijden van zulke stress is dan ook uitermate belangrijk

Stresshormonen zorgen er voor dat het lichaam op een "hoger energieniveau" draait. Hierdoor stijgt niet alleen de verbranding van suiker en vet maar ook de afbraak van lichaamseigen eiwitten kan toenemen. Daardoor kan in perioden van stress het volume van spieren of andere weefsels zelfs afnemen. Mogelijk is dit een verklaring waarom dat bij CVS-patiënten, het relatieve aandeel van vitale organen (spierweefsel en organen) eerder klein is in vergelijking met dat van gezonde mensen

Het effect van stresshormonen op de afbraak van eiwitten in het lichaam kan vrij lang aanhouden (verschillende dagen). Regelmatig te veel stress kan dan ook leiden tot het slecht functioneren van bepaalde organen of weefsels. Ook kan het leiden tot een heleboel tekorten in het lichaam (vb. bepaalde mineralen of vitamines, sommige hormonen, bepaalde bouwstoffen zoals aminozuren en suikers). Het vermijden van stress is voor mensen met CVS dus zeer belangrijk

Stress en magnesiumsuppletie
Bij mensen die regelmatig bloot staan aan stress, zal hun lichaam bij geregelde tijden magnesium afvoeren en kan er zich dus een magnesiumtekort opbouwen. Om dit tekort aan te vullen is het belangrijk dat men regelmatig extra magnesium gebruikt. In perioden van stress gaat deze magnesium wel weer verloren maar in rustigere perioden kan men het tekort dan weer wat aanvullen.

Door regelmatig magnesiumsupplementen te gebruiken zal men zich ook iets beter kunnen wapenen tegen onverwachte zware stresssituaties. Met een beetje geluk kan men de herstelperiode beperken tot enkele dagen of weken. Door regelmatig magnesiumsupplementen te gebruiken zal men dus minder risico lopen om door die ene stressopstoot gedurende maanden van slag te zijn.

Elektrisch hypergevoeligheidssyndroom (EHS)
Sommige CVS-patiënten of kwikbelaste mensen kunnen ook nog last hebben van het Elektrisch hypergevoeligheidssyndroom. Deze mensen worden ziek als gevolg van elektrische velden of magnetische wisselvelden welke worden veroorzaakt door alledaagse elektrische toestellen (computer, stofzuiger, GSM-toestel, auto…). Vele symptomen van EHS zijn verglijkbaar met symptomen van stress (hoofdpijn, concentratie problemen, oorsuizingen, overgevoeligheid voor geluiden of geuren...). Daarom wordt dikwijls ook de term electrostress gebruikt.

Een blootstelling aan voor hen schadelijke elektrische straling kan voor hun gezondheid even nadelig zijn als stress. Onder invloed van stress kan ook de gevoeligheid voor elektrische straling toenemen. In perioden van stress zal men dus van eenzelfde hoeveelheid straling nog meer ziek worden. Straling kan op haar beurt de stressgevoeligheid verhogen. Hierdoor kan men op korte tijd volledig wegzinken in een negatieve spiraal van stress en straling.

Niet alleen de straling zelf maar ook de vrees om blootgesteld te worden aan straling kan het stressniveau verhogen. Dus indien men denkt dat men te lang in de buurt verbleven te zijn van "schadelijke" elektrische toestellen, zal men vrij snel stressymptomen krijgen (hoofdpijn, oorsuizingen, opgejaagdheid…). Ook hierdoor kan men in een vicieuze cirkel van stress en stressgevoeligheid terecht komen.

Nogal wat mensen met spasmofilie hebben eveneens een gevoeligheid voor elektrische straling. Spasmofilie wordt gekenmerkt door zeer lage waarden van intracellulair magnesium.. Er is dus waarschijnlijk een rechtstreeks verband tussen EHS en een magnesiumtekort.
                     

6.2. Eten

Bij CVS en ook bij een kwikbelasting is het energiemetabolisme veelal verstoord. De productie van cellulaire energie vanuit suiker verloopt dikwijls te traag en inefficiënt. Ook zal de verbranding van vet eerder laag zijn. In geval van stress zal er immers van de verbranding van vetten overgeschakeld worden naar verbranding van suikers. Hierdoor is er veel meer suiker nodig dan normaal en ontstaat er na een tijdje een groot suikertekort.

Wanneer de verbranding van suiker of vet onvoldoende energie opleveren, zal er voor de energievoorziening van de cel overgestapt worden naar de verbranding van aminozuren. Als deze situatie te lang aanhoudt, ontstaat er ook een tekort aan aminozuren. (voor meer gedetailleerde uitleg zie tekst "Alfa-liponzuur")

Door het gebrek aan bepaalde aminozuren kunnen er een heleboel functies in het lichaam mank lopen " de aanmaak van slaaphormoon (melatonine) kan te laag worden waardoor het slaappatroon kan verstoord raken " de productie van groeihormoon kan te laag worden waardoor men veel meer last krijgt met spier- of gewrichtspijnen " er kan een tekort aan antioxidantia ontstaan (vb glutathion) " de bestrijding van parasieten zoals bacteriën, gisten (vb. Candida), virussen of mycoplasma's kan in het gedrang komen. " door een tekort aan serotonine kan men depressief worden. " door een tekort aan carnitine zal de verbranding van vetten nog trager verlopen " de ontgifting van bepaalde stoffen in de voeding kan mank lopen waardoor er een overgevoeligheid voor deze stoffen kan ontstaan (MCS: Multiple Chemical Sensitivity Syndrome)

Om al deze problemen te voorkomen is het dus voor CVS-patiënten en historisch kwikbelaste mensen belangrijk dat ze heel regelmatig een suikerrijke voeding gebruiken. Met een suikerrrijke voeding bedoel ik een voeding die rijk is aan zetmeel of koolhydraten zoals bruin brood, aardappelen of pasta. De suiker in de voeding zorgt voor een voldoende aanvoer van suiker in het bloed en in de cellen en voorkomt zo het verbranden van aminozuren. Op die manier zal men dus ook minder risico lopen op een heleboel kwalen (darminfecties, overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen, een tekort aan bepaalde vitaminen of andere voedingsstoffen).

De suiker die men bij de maaltijd binnengekregen heeft, is doorgaans al na een dikke twee uur opgebruikt. De bloedsuikerwaarde daalt dan naar een minimumwaarde. Normaal gezien schakelt het lichaam dan over naar de verbranding van vetten. Aangezien bij CVS de verbranding van vet doorgaans traag verloopt, doet men er goed aan om heel regelmatig te eten (vb om de 2,5 uur). Op die manier vermijdt men een cellulair energietekort. Vooral voor mensen met een hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel) is zeer regelmatig eten erg belangrijk.

Het grootste probleem van een suikertekort doet zich voor tijdens de nacht. Indien men wenst door te slapen, zal men gedurende minstens 7 uur niet eten. Het lichaam zal dan wel verplicht zijn om naar de verbranding van vet over te schakelen. Indien dit onvoldoende energie oplevert, zal het ook het laatste beetje suiker opgebrand worden en ontstaat er een groot suikertekort.

In normale omstandigheden gebruiken hersenen bijna uitsluitend suiker als brandstof. Bij een suikertekort kunnen de hersenen minder efficiënt werken en zal het concentratievermogen zeer vlug verminderen. Bij een ernstig suikertekort kunnen de hersenen zelfs "uitvallen" en kan men in een lichte coma raken. Door het grote suikertekort zal men beginnen te zweten en zal men angstig worden ('s nachts zweten komt regelmatig voor bij CVS). Bij een acuut suikertekort worden er stresshormonen geproduceerd. Deze zorgen ervoor dat er in de lever suiker aangemaakt wordt, waardoor de hersenen weer over (voldoende?) suiker kunnen beschikken. Deze suikerproductie is energetisch erg duur (vraagt veel brandstof) waardoor er een nog groter energieprobleem kan ontstaan.

Door de productie van stresshormonen gaat er veel magnesium verloren waardoor de stressgevoeligheid stijgt. In geval van stress schakelt de cel over naar een hoger energieniveau. Hierdoor zal er nog sneller suiker verbrand worden en gaat de behoefte aan suiker nog toenemen. Op die manier komt men in een neerwaartse spiraal van stress, suikertekort en magnesiumverlies.

Om een suikertekort 's nachts te vermijden kan men best net voor het slapengaan nog een volle maaltijd gebruiken. Dit houdt de periode dat men onvoldoende suiker in het bloed heeft zo kort mogelijk. Hopelijk is dit voldoende om een stressopstoot te vermijden. In perioden van veel stress zal er tijdens de nacht echter veel meer energie nodig zijn. De kans op een suikertekort zal dan ook groter zijn.

Om een suikertekort tijdens de nacht te vermijden kan je er best voor zorgen dat de periode dat je in één stuk door in bed ligt zo kort mogelijk houdt. Je kan dus best laat gaan slapen en vroeg opstaan. Dikwijls zal echter de vermoeidheid al heel vroeg op de avond te overweldigend zijn. In dat geval kan men in de vooravond nog snel een dutje doen. Daarna moet je opnieuw opstaan en wat eten. Na een klein uurtje zal je weer kunnen gaan slapen, zonder al te veel verstoring van de nachtrust. Zorg er wel voor dat het dutje nooit langer duurt dan 45 minuten anders raakt uw bioritme in de war en zal je 's nachts niet meer kunnen slapen.

Om 's mogends vroeg je hersenen weer "aan de praat" te krijgen, kan je best zo vlug mogelijk eten. Als het daarna nog te moeilijk is om op dreef te komen, kan je gerust na het ontbijt weer wat gaan pitten. Zorg er ook hier weer voor dat dit nooit langer dan 45 minuten duurt anders zal je de rest van de dag suf en futloos zijn. Zet uw wekker of vraag aan uw huisgenoten dat ze je tijdig wakker maken.

Besluit suiker Om gezond te blijven is het voor mensen met CVS en hypoglycemie zeer belangrijk om regelmatig suiker te eten. Een suikerrijke maaltijd bevordert de productie van insuline en insuline verhoogt de hoeveelheid van magnesium in de cellen. Dit heeft dan weer een positief effect op de stressgevoeligheid. Zoetigheid eten helpt dus tegen stress.

Het effect van insuline op de magnesiumhuishouding is eerder van korte duur (enkele uren). Het effect van stresshormonen gaat echter veel langer mee (enkele dagen). Stress zal dus veel langer een invloed hebben op de gezondheid. Het vermijden van stress is dan ook veel belangrijker dan regelmatig eten. Anderzijds zal er bij een groot energie- of suikertekort stresshormoon gevormd worden. Je kan dus maar best je suiker- en energieniveau goed op peil houden.
                      

6.3. Sporten
Lichaamsbeweging speelt ook een belangrijke rol in het suiker-magnesium-stress-verhaal. Tijdens sportbeoefening heeft het lichaam (vooral de spieren) zeer veel energie nodig. Een beperkt gedeelte van deze energie kan geleverd worden door de verbranding van vet, doch de omzetting van vet naar energie gaat eerder traag. Al bij een lichte sportbeoefening wordt er doorgaans overgeschakeld naar de verbranding van suiker. Om de suiker snel en in voldoende mate in de spiercellen te kunnen krijgen, wordt er insuline geproduceerd. Deze insuline zorgt dan voor een verhoging van magnesium in de cellen. Hierdoor kan de stressgevoeligheid wat dalen. Dus regelmatig aan lichaamsbeweging doen vermindert de stressgevoeligheid.

Intensieve sport vraagt echter zeer veel energie. Indien de verbranding van vet en suiker zeer traag verloopt, wat dikwijls het geval is bij CVS en een kwikvergiftiging, dan kan de suikerbehoefte van de spieren zo groot worden dat er in de hersenen een groot tekort aan suiker ontstaat. Hierdoor worden er stresshormonen geproduceerd waardoor er weer magnesium verloren gaat.

Bij intensieve sport zal men doorgaans ook sterk zweten. Zweet is rijk aan magnesium. Door het vele zweten zal men dus extra magnesium verliezen. Om dit probleem enigszins te verhelpen kan men best vóór en na het sporten wat extra magnesium gebruiken. Deze extra magnesium kan echter het effect van de stresshormonen op de magnesiumhuishouding niet ondervangen. Daarom is bij CVS al te intensieve sport eerder slecht dan goed en moet het bij voorkeur gemeden worden. Ook al te veel competitie in de sport werkt stress in de hand en kan dus best gemeden worden.

Bij langdurige intensieve sport wordt er zeer veel suiker verbruikt. Bij een groot gebrek aan suiker zullen er ook veel aminozuren en eiwitten verbrand worden. Hierdoor kan er heel wat schade ontstaan aan het spierweefsel. Bij een extreem energietekort kan er in de spieren ook ammoniak gevormd worden. Ammoniak is een zeer schadelijke stof voor de hersenen. Het kan hoofdpijn, concentratieproblemen en futloosheid veroorzaken. In zulk een geval kan men tot een dag na de sportbeoefening last hebben van een kater.

Om het probleem van energietekort en overmatige eiwitverbranding enigszins wat te beperken kan men best net vóór het sporten (maximaal één uur) een volle maaltijd met veel traag verterende suiker gebruiken (bruin brood of beter nog pasta). Ook na het sporten kan men best zo vlug mogelijk (binnen één uur) nog een aantal boterhammen eten.

Om de suikerreserve nog beter aan te vullen kan men best kiezen voor confituur als beleg. De voorkeur gaat uit naar confituur waar zeer veel vruchten in verwerkt zitten. Terwijl er in brood vooral glucosesuiker zit, bevatten rijpe vruchten doorgaans ook veel vruchtensuiker (fructose). Met fructose kan men, in vergelijking met glucose, veel sneller de cellulaire suikervoorraad terug aanvullen. Uiteraard kan men ook gewoon rijpe vruchten eten. Vooral rijpe bananen zijn uitermate geschikt aangezien zij ook nog veel goed opneembaar magnesium bevatten.

Bij gezonde mensen wordt de schade die veroorzaakt wordt door intensieve sport de daaropvolgende dagen weer hersteld. Dit gebeurt als gevolg van een verhoogde productie van groeifactoren. Deze stoffen stimuleren de cellen nieuw weefsel aan te maken. De afgifte van deze groeifactoren worden onder andere bevordert door het groeihormoon en insuline. Insuline wordt vooral geproduceerd na een degelijke maaltijd en geeft dan het signaal dat er voldoende energie en bouwstoffen beschikbaar zijn om groei toe te laten.

Bij CVS en bij kwikbelaste mensen zal er bij langdurige of intensieve lichaamsbeweging als gevolg van een inefficiënte suikerverbranding een veel grotere energiebehoefte zijn. Om aan de hoge energievraag te kunnen voldoen, zullen er dus ook veel meer dan normaal eiwitten (spierweefsel) afgebroken worden.

Na intensieve sport zal er tijdens de daaropvolgende nacht veel meer energie nodig zijn om het lichaam te herstellen. De kans op een energietekort is op dat moment dan ook veel groter dan normaal. Als er zich tijdens de nacht een suikertekort in de hersenen voordoet, dan zal ook het normaal slaappatroon verstoord raken. De productie van groeihormoon is echter afhankelijk van een goede nachtrust. Hierdoor zal er bij een energietekort tijdens de nacht minder groeihormoon gemaakt worden. Het herstel van het weefsel zal in dat geval dus veel minder uitgesproken zijn dan normaal.

Het groeibevorderende effect van sport duurt één tot twee dagen. Daarom is het belangrijk om zeer regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Men zou er voor moeten zorgen dat men minimaal één uur per dag echt in beweging is. Het hoeft helemaal geen intensieve sport te zijn. Gewoon een klein uurtje wandelen is al voldoende. Het mag uiteraard ook twee maal een 20 minuten fietsen zijn. Dus gewoon eens met de fiets een paar boodschappen gaan doen is al goed.
         

6.4. De zon (vitamine D)
Vitamine D is erg belangrijk voor de opname van calcium en magnesium in de dunnedarm. De belangrijkste bron voor vitamine D is de zon. Onder invloed van de UV-straling van de zon zal in de huid vitamine D gemaakt worden. Dus regelmatig met de blote huid in de zon lopen kan zeker een positief effect hebben op de magnesiumhuishouding.

De meest zieke CVS-patiënten komen doorgaans zeer weinig in de zon. Een groot gedeelte van de dag liggen ze immers volledig uitgeteld in bed of in de zetel. Op termijn dreigt er voor hun dus een vitamine D tekort en als gevolg daarvan een magnesiumtekort.

Bij een groot magnesiumtekort (en veel stress) kan men ook last krijgen van het syndroom van Raynaud. Hierdoor worden de bloedvaten van de huid onvoldoende doorbloed. Als gevolg daarvan zal men in de winter gemakkelijk erg kouwelijk zijn. In de zomer zal men ze dan weer de warmte van de rechtstreekse zonnestralen niet kunnen verdragen. Ook kan men last krijgen van een zonneallergie (jeuk en opgezwollen handen). Hierdoor zal men nog minder geneigd zijn om op zonnige dagen buiten te komen. Dit kan dan weer het vitamine D tekort doen toenemen. Meer informatie over het verband tussen vitamine D en magnesium kan je vinden in de tekst: "CVS, magnesium, galstenen en kouwelijkheid".

                      

7. Besluit

Nogal wat mensen met CVS hebben een tekort aan magnesium (te lage intracellulaire magnesium in de rode bloedcellen). Dit is een belangrijk symptoom van de ziekte en het terug op peil brengen van deze magnesium is een belangrijk onderdeel in het herstel. Om dit te kunnen verwezenlijken moet men rekening houden met een aantal eet- en leefregels:

" Gebruik regelmatig een voeding die rijk is aan opneembaar magnesium en welke niet al te veel calcium bevat (vb tonijn, pure chocolade, bananen). Eventueel kan je het tekort aan magnesium aanvullen met voedingssupplementen. Kies er dan wel één welke zowel magnesium als calcium bevat. " Gezien de hoge stressgevoeligheid bij mensen met CVS en de grote gevolgen van stress, moet men proberen zo veel mogelijk situaties die stress veroorzaken te vermijden. Dit geldt zelfs voor alledaagse situaties die maar heel beperkt stress veroorzaken (vb autorijden). " Het is zeer belangrijk de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Dit kan je doen door zeer regelmatig (om de 2u30') een volle maaltijd te gebruiken welke rijk is aan suikers (brood, aardappelen, pasta). Je kan best kiezen voor traag verterende suikers (bruin brood, pasta's).Voor mensen met een hypoglycemie is het zeer belangrijk om ook net voor het slapengaan nog een volle maaltijd te gebruiken. " Regelmatig aan lichaamsbeweging doen is essentieel. Je zou er voor moeten zorgen dat je minimaal één uur per dag fysiek actief bent. Wat meer lichaamsbeweging of sport mag op voorwaarde dat het niet al te intensief is of niet te lang duurt. Je kan de sportactiviteit het best voorbereiden door vooraf (maximaal één uur) nog een suikerrijke maaltijd te gebruiken. Ook achteraf kan je best zo vlug mogelijk nog wat eten. Extra magnesium vóór en na de sport is zeker ook aan te raden. Al te veel competitie in de sport brengt stress met zich mee en kan je dus best vermijden.    
     

Patrik Peters
    pet_peters@yahoo.com
    Startpagina

   

Disclaimer
De inhoud van deze pagina is opgemaakt aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten. Alhoewel deze informatie goed wetenschappelijk en biochemisch onderbouwd is, is het op geen enkel moment de bedoeling om medisch advies te verstrekken. Ik wijs dan ook elke verantwoordelijkheid hieromtrent af.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 31-10-09