Kwik ontgiften, enkele cijfers

De effectiviteit van verschillende producten 
    

1. Inleiding

2. Kwik ontgiften: algemeen

3. Kwikontgiftingsproducten

3.1. DMPS of DMSA
3.2. Koriander, porfirazine ed.

3.3. Chlorella
3.4. Andere echte kwikontgiftingsproducten?
  
4. Natuurlijke ontgifting
4.1. Selenium

      

1. Inleiding

Als kwikvergiftigde biochemicus heb ik voor mijzelf vele dingen in verband met kwikontgifting nageplozen en uitgetest. Dikwijls ben ik echter tot erg ontnuchterende besluiten gekomen. Om u veel tijd, energie, geld en desillusies te besparen wil ik u toch enkele algemene informatie meegeven.

Kwik kan in ons lichaam op honderden verschillende plaatsen een negatieve invloed hebben. De mate waarin we bepaalde symptomen ervaren is doorgaans sterk persoonsgebonden. Enkel bij een zeer hoge kwikbelasting (acute kwikbelasting) zijn de symptomen zeer gelijklopend. Ook kan de kwik op vele verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen of opstapelen (bloed, nieren, lever, hersenen en beenderen).

Er is geen enkele behandeling of product welke alle kwik op korte termijn uit je lichaam kan krijgen. Sterker nog, er bestaat eigenlijk helemaal niets waarmee je kwik kan ontgiften in de zuivere zin van de betekenis. Er bestaan geen producten welke op zichzelf de giftigheid van de aanwezige kwik beperken of ervoor kunnen zorgen dat kwik in beduidende hoeveelheden uit je lichaam verwijderd wordt.   

        

2. Kwik ontgiften: algemeen

Ik onderscheid twee soorten producten: deze welke je lichaam kunnen helpen kwik te verwijderen en deze welke de schade die de kwik aangericht heeft (rechtstreeks of onrechtreeks) in zekere zin kunnen (helpen) herstellen.

Tot de eerste groep behoort selenium. Om kwik te kunnen verwijderen, heeft het lichaam selenium nodig. Kwik bindt zeer sterk aan selenium. Het geheel selenium-kwik wordt vervolgens afgevoerd via de stoelgang. Bij de eliminatie van kwik wordt er dus selenium opgebruikt. Hierdoor hebben kwikbelaste mensen doorgaans een tekort aan selenium. Extra inname is dan ook nodig om het natuurlijk eliminatieproces zo optimaal mogelijk te houden.

Dit proces is sowieso een zeer langzaam proces. Ter informatie geef ik enkele cijfers.
Een volwassenen kan gemiddeld 75 mcg (microgram: dit is een duizendste van een milligram) per dag elimineren. Dit kan sterk variëren van persoon tot persoon (van 20 tot 150 mcg/dag). Zeker bij zeer kwikbelaste personen is het ontgiftingssysteem zo vergiftigd dat er slechts zeer beperkte eliminatiecapaciteit overblijft.

Bij een chronische kwikbelasting zal uw lichaam de overmaat aan kwik zo veel mogelijk onschadelijk maken door het op te stapelen in de beenderen. Daar kan het voorlopig geen kwaad maar vroeg of laat moet het daar ook weer weg. Bij chronisch kwikbelaste mensen zit de grootste hoeveelheid kwik dan ook opgestapeld in de beenderen. De totale hoeveelheid kan schommelen van 100 tot 300 milligram (dus 100.000 tot 300.000 mcg). Dus bij een optimale natuurlijke eliminatie van kwik (75 mcg per dag) kan het gemakkelijk tot 10 tot 15 jaar duren het merendeel van de opgestapelde kwik uit je lichaam verwijderd is. 

      

3. Kwikontgiftingsproducten

Bloed van historisch zwaar kwikbelaste personen bevat ongeveer 2 tot 10 mcg kwik per liter en is doorgaans niet echt hoger dan de normaalwaarde voor kwik in bloed. Gemiddeld hebben we 5 liter bloed. De totale hoeveelheid kwik in het bloed is dus tussen de 10 en de 50 mcg. Dit is dus veel minder dan wat ons lichaam per dag kan elimineren (75 mcg). Uw lichaam zal immers de aanwezige kwik zo veel mogelijk opstapelen in de beenderen en hierdoor het bloed zuiveren. De kwik die in uw bloed terrecht gekomen is, zal dus relatief vlug opgeruimd zijn (pakweg binnen het half uur). Kwikbepalingen in bloed geven doorgaans dan ook weinig informatie over een historische kwikbelasting.

Producten waarvan geclaimd wordt dat ze de kwik uit je bloed halen (DMPS, porfirazime, Chlorella...), kunnen dus ook niet zulk een groot effect hebben. Ze kunnen alleen maar op een zeer beperkt deel van de kwik in je lichaam inwerken.

Urine van zwaar acuut kwikbelaste mensen bevat typisch 3 tot 5 mcg/l kwik. Bij mensen die hun amalgaamtandvullingen hebben laten verwijderen, bevat urine doorgaans slechts 1 tot 2 mcg. Dagelijks produceren we ongeveer 3 liter urine. Op deze weg kunnen we dus maximaal 6 mcg kwik per dag elimineren. Doorgaans zal het echter nog veel minder zijn (ongeveer 1 tot 2 mcg kwik per dag). Dit is dus veel minder dan die 75 mcg welke normaal via de stoelgang geëlimineerd wordt.  
        

3.1. DMPS of DMSA
Er bestaan producten welke de kwikafscheiding via de urine bevorderen. Dikwijls wordt in het alternatief medisch milieu DMPS gebruikt om te ontgiften. Om de maand wordt er dan een beperkte hoeveelheid DMPS (vb 250 mg) ingespoten. Bij zulk een behandeling kan de waarde van kwik in de urine oplopen van 50 tot 150 mcg/l (uitzonderlijk nog hogere waarden tot 350 mcg). Dit zou dus erg goed zijn ware het niet dat je telkens een maand moet wachten voor je opnieuw een DMPS-inspuiting mag krijgen. DMPS is immers zeer giftig. Zou men je toch sneller opnieuw behandelen, dan is de kans wel heel erg groot dat je er zeer ziek van wordt. Dus gemiddeld gezien schiet het elimineren van kwik uit je lichaam met behulp van DMPS inspuitingen ook niet erg op. 

Soms wordt aangeraden om de giftigheid van DMPS wat te beperken door het product elke dag in kleine hoeveelheden te gebruiken.  De eliminatie van kwik zal doorgaans ook naar verhouding zijn. Dus ook dit schiet niet echt op.

Is DMSA dan een veel betere oplossing?  Dit product is veel minder agressief voor je lichaam. Dit kan je dan wel (veilig?) alle dagen gebruiken. De waarde van kwik in de urine bij een dagelijkse DMSA-behandeling is echter ook veel lager dan bij een DMPS-inspuiting (3-4 mcg/l in plaats van 150 mcg/l). Dus ook dit schiet niet echt op en houdt zeker ook nog risico’s in.
       

3.2. Koriander, porfirazine ed.
Koriander doet de concentratie kwik in de urine sterk toenemen (3 tot 5 maal hoger). Met gebruik van koriander zal je dus grofweg geschat 5 tot 15 mcg kwik per dag elimineren. Dit is weerom veel minder dan wat je lichaam normaal afvoert per dag (75 mcg). Om een duidelijk effect van koriander te kunnen verkrijgen moet men doorgaans zeer veel koriander gebruiken. Koriander mag echter niet als een groente beschouwd worden. De inname van grote hoeveelheden is op langere termijn zeker niet evident. Vooral voor de reeds fragiele gezondheid van de kwikbelaste persoon kan het een zware belasting zijn.

Voor een heleboel ander producten welke gebruikt worden voor kwikontgifting (porfirazine, chlorofyl, bepaalde galnotenextracten...) kan je een vergelijkbaar verhaal vertellen.
       

3.3. Chlorella
Chlorella of aanverwante algen worden in het alternatief medisch circuit regelmatig aangeraden om kwik te ontgiften. Deze producten zouden een goede affiniteit hebben voor kwik. Probleem is echter dat deze producten niet opneembaar zijn in de dunne darm. Je zou er dus in het beste geval de kwik die je ingeslikt hebt en welke in de dunnedarm terechtgekomen is mee kunnen ontgiften. De historische kwik die hoofdzakelijk in de beenderen opgestapeld zit, zal dus onbereikbaar zijn voor Chlorella.
       

3.4. Andere echte kwikontgiftingsproducten?
Zoals eerder gezegd, zit de meeste kwik opgeslagen in de beenderen. Daar kan het voorlopig weinig kwaad. Voor het “onderhoud” van de beenderen worden ze regelmatig beetje bij beetje afgebroken en dan weer opnieuw opgebouwd. De “regeneratietijd” voor beenderen is ongeveer 7 Jaar. Het zal dus ongeveer zeven jaar duren voor elk stukje been afgebroken en weer opgebouwd is. Bij deze regeneratie kan de opgeslagen kwik weer vrijkomen en in de bloedbaan terecht komen. Op die manier worden dus historisch kwikbelaste mensen elke dag opnieuw weer wat vergiftigd door de kwik die in de beenderen opgeslagen zit, ook al zijn alle amalgaamtandvullingen reeds jaren geleden verwijderd.

Een praktisch gevolg van dit proces is dat het helemaal geen zin heeft te zoeken naar methoden welke al de kwik op korte termijn uit je lichaam zou kunnen halen. Zulke een methode kan gewoonweg niet bestaan. Indien er een product zou bestaan welk de in de beenderen opgeslagen kwik op korte termijn zou oplossen en verwijderen, dan zou dit product bijzonder gevaarlijk zijn. Je zou immers plots een gigantisch grote hoeveelheid kwik in je bloed mobiliseren. Dit zou al vrij snel levensbedreigend zijn. Op zoek gaan naar zulk een product heeft dan ook weinig zin.

    

4. Natuurlijke ontgifting

Uw lichaamseigen eliminatieproces ondersteunen is dus waarschijnlijk nog de beste oplossing. Het gaat dan misschien wel traag maar het werkt echt en is al bij al niet zo duur. Geduld is ook voor kwikbelaste mensen een goede deugd.
      

4.1. Selenium
Zoals eerder gezegd is selenium zeer belangrijk voor de eliminatie van kwik uit je lichaam. Om werkzaam te kunnen zijn, moet het onder de vorm van selenomethionine of selenocysteïne gebruikt worden.

Maar in welke mate is er een tekort aan selenium en hoeveel juist kan je best gebruiken? Als bio-ingenieur ben ik verlekkerd op cijfers en deze wil ik u zeker niet onthouden.

De aanbevolen dagelijkse dosis voor selenium is 40 mcg. Gemiddeld is de aanvoer van selenium in een typisch westers dieet ongeveer 25 mcg per dag. De gemiddelde westerling heeft dus (ook als hij niet kwikbelast is) een deficit van 15 mcg selenium per dag. Volgens sommige kankerspecialisten is dit de belangrijkste oorzaak van de vele kankers. Immers, indien men gedurende 10 jaar extra selenium toedient aan proefpersonen, dan daalt de frequentie voor bijna alle types kanker met 50 procent. Dus alleen al daarvoor is het zeker het overwegen waard extra selenium in te nemen.

In de meeste kwikontgiftingsprotocollen gebruikt men 100 tot 200 mcg selenium per dag. Veel meer zou immers schadelijk zijn. Vanaf 400 mcg selenium per dag kan men allerlei vergiftigverschijnselen krijgen. Een aantal van deze symptomen gelijken op deze van een kwikvergifting (erg moe worden, slaperigheid, futloosheid...). Men heeft dus een veilige marge genomen.

Anderzijds is die 100 mcg selenium per dag wel erg veel hoger dan het normale deficit van 15 mcg. Het gebeurt af en toe dat zwaar kwikbelaste mensen die grote hoeveelheden selenium niet zo goed verdragen. Daarom stel ik voor om eerder naar supplementen van 25 tot 50 mcg selenium per dag te gaan. Dit is al ruim voldoende voor een maximale kwikeliminatie. Uit eigen rekenwerk kom ik uit dat voor 75 mcg kwik eliminatie ongeveer 15 mcg selenium verbruikt wordt.

Je zou ook extra selenium uit specifieke voeding kunnen halen. Veel geciteerd zijn paranoten. Deze zouden zeer rijk zijn aan selenium. Weer uit eigen rekenwerk kom ik dan uit op enkele tientallen noten per dag (1 to 3 mcg Se per noot). Voor mijzelf vind ik dat erg veel om dagelijks te eten en voor de goedkoop moet je het ook al niet doen.

Soms wordt er gesteld dat extra selenium de methylatie van kwik zou in de hand werken en daardoor de opstapeling van kwik in de hersenen zou bevorderen. Zelf heb ik daar geen duidelijk wetenschappelijke informatie over gevonden. De waarschuwing gaat vooral ook uit naar zeer hoge dosissen selenium in combinatie met hoge dosissen vitamine B12. Matigen is dan ook hier de beste oplossing.

Naast het ontgiften zijn er nog een hele waslijst andere producten welke voor kwikbelaste menen aangeraden worden. De meeste van deze producten helpen de tekorten, veroorzaakt door de kwikvergiftiging, wat bij te passen (magnesium, vit B, zink, cysteïne, methionine...). Een aantal andere producten verzachten enkel de symptomen van de kwikvergifting, waardoor ze het leven wat dragelijker maken. Je zou ze dus eerder als comfortmiddelen kunnen beschouwen. Ze zijn daarom niet minder belangrijk. Een comfortabel gestel kan immers veel beter kwik ontgiften. Meer hierover kan je vinden op "Kwikontgifting"

     

Patrik Peters
    pet_peters@yahoo.com

     

Meer over kwik en amalgaam:

Op deze site
    Startpagina
    Kwikontgifting: praktisch bekeken

     

Amalgaam Site België
    http://www.amalgaam.be/

Stichting amalgaamziekte Nederland
    http://www.xs4all.nl/~stgvisie/amalgaam/

     

Disclaimer
De inhoud van deze pagina is opgemaakt aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten. Alhoewel deze informatie goed wetenschappelijk en biochemisch onderbouwd is, is het op geen enkel moment de bedoeling om medisch advies te verstrekken. Ik wijs dan ook elke verantwoordelijkheid hieromtrent af.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt in december 2009