Amalgaam en stress: een dodelijke combinatie

Over kwikvergiftiging, tandenknarsen en depressie
   

1. Inleiding: mijn verhaal

2. Kwik en amalgaam tandvullingen

3. Stress en tandenknarsen

3.1. Wat is tandenknarsen?
3.2. Oorzaken van tandenknarsen
3.3. Tandenknarsen en kwikvergiftiging
3.4. Kan er echt zo veel kwik vrijkomen door tandenknarsen?
3.5. Kwikvergiftiging en stress: oorzaak van depressie
3.6. Vermijden van tandenknarsen
  
4. Invloed van stress op ons gedrag
4.1. Stress en eetgewoonten
4.2. Stress en sport
4.3. Sport en kwikvergiftiging

5. Stress en depressie in BelgiŽ en Nederland: enkele cijfers

6. Samenvatting en besluit

 

      

1. Inleiding: mijn verhaal

Enkele jaren geleden dreigde bij mij een zware depressie de kop op te steken. Op een paar dagen tijd werd ik zeer somber en agressief. Zelfmoordgedachten waren niet ver af. Er was echter geen enkele aanwijsbare psychologische reden om depressief te worden. Daarenboven had ik ook nog last van een hele waslijst andere kwalen. Mijn dokter had voor het geheel van symptomen helemaal geen passende verklaring. Daarom ben ik zelf op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken. Bij het raadplegen van een internetzoekrobot kwam ik al snel uit op sites i.v.m. kwikvergiftiging door amalgaam tandvullingen (metaalgrijze tandvullingen, ook wel geplombeerde tanden genaamd).

Omdat ik al vrij lang veel amalgaamvullingen had, zonder duidelijke problemen, vroeg ik mij af waarom ik uitgerekend op dat moment gezondheidsproblemen gekregen heb en waarom zo plots. De meeste mensen met amalgaamtandvullingen hebben geen problemen met kwikvergiftiging. Daarom is het voor hen moeilijk aan te nemen dat men van amalgaamvullingen erg ziek kan worden. Het soms "wel" en soms "niet" voorkomen van vermeende kwikvergiftigingsverschijnselen bij mensen met amalgaamvullingen is voor sommigen dan ook het beste bewijs dat deze symptomen niet een gevolg kunnen zijn van die amalgaamtandvullingen.

Puttend uit mijn eigen ervaring en inzichten, heb ik een logische verklaring trachten te zoeken voor het ogenschijnlijk "onvoorspelbaar" voorkomen van kwikvergiftigingsverschijnselen. Deze inzichten hebben alvast voor mij een belangrijke bijdrage geleverd tot mijn herstel. Mogelijk kunnen ze ook anderen helpen.

In de hiernavolgende tekst tracht ik een aantal van deze ideeŽn en inzichten duidelijk te maken.

     

2. Kwik en amalgaam tandvullingen.

Amalgaamtandvullingen bevatten grote hoeveelheden kwik. Eens geplaatst in de mond, kan er uit het amalgaam kwik weglekken. De hoeveelheid kwik die in de mond per etmaal vrijkomt is afhankelijk van een heleboel factoren zoals:
- het aantal amalgaamtandvullingen in de mond en hun grootte
- de samenstellingen van het amalgaam van de verschillende vullingen
- het aantal causale vullingen (vulling in respectievelijk boven en onderkaak die elkaar raken)
- de frequentie van kauwen of bijten
- de kracht waarmee men de tanden op elkaar klemt tijdens het bijten

Hoe meer men de tanden op elkaar klemt en hoe krachtiger, des te meer kwik er vrijkomt in de mond. De concentraties kwik in de mond kunnen hierdoor soms ver boven de normale waarden uitschieten. In normale omstandigheden bijt of kauwt men maar een korte tijd per dag. De hoeveelheden kwik die daarbij vrijkomen, kunnen blijkbaar bij de meeste mensen voldoende door het lichaam afgevoerd worden zodat er geen duidelijke kwikvergiftigingsverschijnselen optreden.

Er zijn echter situaties waarbij er veel meer kwik vrijkomt dan normaal. Ook kan bij sommige mensen de eliminatie van kwik veel trager verlopen waardoor de kans vergroot dat er kwik zich in het lichaam gaat opstapelen.

             

3. Tandenknarsen en stress

3.1. Wat is tandenknarsen?
Tandenknarsen of bruxisme is het krachtig op elkaar klemmen van de tanden al dan niet gepaard gaande met krachtige heen en weergaande kaakbewegingen. Tandenknarsen komt veel voor. Ongeveer 80 procent van de mensen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het komt vooral voor in de leeftijdscategorie van 20 tot 45 jaar.

Door het veelvuldig en krachtig op elkaar klemmen van de tanden kan er heel wat mis gaan met het gebit. Zo kan er door de sterke bijtdrang op bepaalde tanden een grote overdruk ontstaan. Hierdoor worden ze "te veel in het kaakbeen gedrukt" waardoor er een ontstekingsreactie aan de tandwortelpunt kan ontstaan.

Door de grote druk die op de tanden uitgeoefend wordt, kan ook het elastisch materiaal waarmee de tanden in het kaakbeen vastzitten, gaan "uitrekken". Hierdoor kunnen de tanden enigszins los komen te staan. Ook zal het tandvlees de neiging hebben zich "terug te trekken" en zal het wat minder goed aansluiten tegen de tandwortel waardoor een stuk van de tandwortel bloot komt te staan. Hierdoor zal men gemakkelijk last krijgen van koudegevoelige tanden. Bij koude (vb drinken van koude drank) ervaart men dan plots een scherpe pijn aan de tanden.

Doordat het tandvlees "open" staat, is er een grote kans op tandvleesontsteking (gingivitis). Deze ontsteking kan zich uitbreiden naar het kaakbot. In dat geval spreekt men van parodontitis. In extreme gevallen kunnen de tanden hierdoor los komen te staan en kunnen ze zelfs uitvallen.

Door het krachtig bijten kunnen ook de kaakspieren stijf worden en pijnlijk aanvoelen. Pijnlijke kaken, ontstoken tandvlees en gevoelige tanden die enigszins los staan zijn dan ook een mogelijke indicatie van tandenknarsen.

Onze tanden slijten door het kauwen. Bij veelvuldig tandenknarsen zullen de tanden veel sneller afslijten dan normaal. Eten doe je immers maar enkele keren per dag en nog dan maar gedurende een korte tijd. Tandenknarsen doet men dikwijls gedurende meerdere uren per dag

Indien men gedurende langere tijd tandenknarst (verschillende maanden), is de slijtage van de tanden duidelijk te zien met het blote oog. In extreme gevallen kunnen al na enkele jaren de kiezen dermate afgesleten zijn, dat ze nauwelijks meer boven het tandvlees uitkomen.

Ook tandvullingen slijten af. De slijtagesnelheid van amalgaamvullingen is vergelijkbaar met deze van natuurlijke tanden. Volgens de voorstanders van amalgaam is dit een belangrijk voordeel. Andere materialen zoals composieten slijten sneller en moeten daarom soms sneller vervangen worden. Porseleinen vullingen slijten dan weer trager dan natuurlijke tanden. Ook dit kan problemen geven en kan ook oorzaak zijn van tandenknarsen.
       

3.2. Oorzaken van tandenknarsen
De echte oorzaak van tandenknarsen is dikwijls moeilijk te achterhalen.
Als mogelijke oorzaken voor tandenknarsen worden vermeld:
- occlusie of incorrecte beet (bovenkaak past niet perfect op onderkaak, asymmetrische beet)
- niet goed functioneren van het centraal zenuwstelsel,
- gebruik van drugs of bepaalde medicatie (vb bepaalde antidepressiva, Relatine)
- het gebruik van tabak, alcohol of cafeÔne
- stress

Stress is ťťn van de belangrijkste redenen voor tandenknarsen. In perioden van stress zal men vooral 's nachts tandenknarsen. Doorgaans is men er zich niet van bewust dat men tijdens de slaap tandenknarst. Veelal is het de partner die klaagt van hinderlijke geluiden tijdens het slapen.

Mijn persoonlijke ervaring leert mij dat tandenknarsen ook voorkomt wanneer ik een complexe opdracht moet uitvoeren die veel concentratie vraagt (bijvoorbeeld leren werken met een nieuw softwarepakket). De grens van "complex" wordt veel vlugger bereikt
als ik mij moeilijk kan concentreren (weinig geslapen, alcohol, hoofdpijn, jengelende kinderen Ö).

Anderzijds is het mij ook opgevallen dat ik meer tandenknars wanneer ik te veel psychische en te weinig motorische activiteiten doe (vb. te veel met de computer werken of autorijden in druk verkeer). In dat geval kan een ontspanning die vooral mijn vingertoppen stimuleert soulaas bieden (vb. volleybal spelen, onkruid wieden, Ö.).

Mogelijk ligt het verband tussen tandenknarsen en computergebruik bij mij heel anders. Zo heb ik bij het veelvuldig gebruik van computer ook veel last van elektromagnetische overgevoeligheid (zie "De evolutie van mijn gezondheid"). Hierdoor krijg ik achteraf concentratieproblemen en dit bevordert dan weer tandenknarsen. Elektromagnetische straling geeft mij de volgende dagen een hele reeks symptomen van stress (zie "Het komen en gaan van symptomen van elektromagnetische straling" en ook "Het (aan)voelen van EM straling").
       

3.3. Bijtreflex en kwikvergiftiging
In perioden van stress is dus de kans groot dat men tijdens de slaap zal tandenknarsen. Door het veelvuldig tandenknarsen kan het gebit veel vlugger afslijten dan wat normaal het geval is.

Bij mensen waar het gebit veel afgesleten is door tandeknarsen, zullen ook de amalgaamtandvullingen afgesleten zijn. Wanneer de slijtage groot is, kunnen ondiepe vullingen zelfs helemaal weggesleten zijn. In dat geval zal er dus al vrij veel kwik vrijgekomen zijn in de mond.

Voor mensen met amalgaamtandvullingen is het dus zeer belangrijk het tandeknarsen zo veel mogelijk te beperken, anders lopen ze een reŽel risico kwikvergiftigd te raken.
      

3.4. Kan er echt zo veel kwik vrijkomen door tandenknarsen?

Enkele cijfers en berekeningen:
Een amalgaamtandvulling weegt gemiddeld 500 mg. Deze bestaat voor ongeveer vijftig gewichtsprocent uit kwik. Er zit dus gemiddeld 250 mg kwik in ťťn tandvulling.

Een volwassene heeft gemiddeld 8 amalgaamtandvullingen. Dit aantal kan gerust oplopen tot 14 stuks en meer. Dus gemiddeld heeft een volwassene dan 2000 mg kwik in de mond.

Laat ons veronderstellen dat door veelvuldig tandenknarsen in een periode van 3 jaar er 10 procent amalgaam weggesleten is. Dit komt dan overeen met 200 mg kwik die verdwenen is uit de amalgaamvullingen.

Een periode van 3 jaar telt bij benadering 1000 dagen. Per dag is er dus gemiddeld 0,2 mg kwik vrijgekomen in de mond. Omgerekend is dit 200 microgram kwik per dag (mcg/dag). Eťn microgram is immers ťťn duizendste van een milligram.

De maximale aanvaardbare hoeveelheid kwik waaraan men per dag mag blootgesteld worden is in de VS vastgesteld op 40 mcg. Deze norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat een volwassene van 75 Kg gemiddeld 75 mcg per dag kan afvoeren uit het lichaam. Er kunnen echter grote individuele verschillen zijn (20-150 mcg/dag)

Bij intensief tandenknarsen kan er dus per dag drie keer zoveel kwik vrijkomen dan wat het lichaam kan afvoeren. Deze berekening stemt overeen met analysen van speeksel van mensen met amalgaamtandvullingen (Field study on the mercury content of saliva

Als de aanvoer van kwik groter is dan wat het lichaam kan afvoeren, dan zal het teveel aan kwik in het lichaam opstapelen. De meeste kwik komt dan in de beenderen terecht. Iemand die niet kwikbelast is, heeft ongeveer 20 mg kwik in zijn beenderen. Iemand die langdurig chronisch kwikbelast is geweest, kan 100 tot zelfs 300 mg kwik "verzameld" hebben. Uitgedrukt in microgram is dit dan 300.000 mcg en dit terwijl slechts 75 mcg per dag afgevoerd kan worden.

In perioden van veel stress zal de kwikontgiftigingssnelheid van het lichaam veel lager liggen dan normaal. Ook bij een acute kwikvergiftiging zal dit het geval zijn. Kwik "vergiftigt" immers het biochemische proces dat verantwoordelijk is voor de ontgifting. In deze situaties zal de kwik minder snel afgevoerd worden en zal er dus meer kwik opgestapeld worden. Men zal dus nog sneller en meer kwikvergiftigd raken.
      

3.5. Kwikvergiftiging en stress: oorzaak van depressie
Kwik is een zeer sterk gif. Bij een kwikvergiftiging kunnen er heel veel gezondheidsklachten optreden (zie "Symptomen van een kwikvergiftiging"). Kwik tast onder andere het centraal zenuwstelsel aan. In dat geval zal je concentratievermogen dalen. Het zal dus moeilijker worden bepaalde taken snel en correct af te werken. Je zal trager worden en ook minder geconcentreerd. Hierdoor krijg je je job niet tijdig klaar. Door het "ongestructureerd" werken, maak je ook veel fouten en heb je dikwijls geen eer van je werk. Als gevolg van de ondermaatse prestaties, zal de stress nog toenemen.

Hoe meer stress, hoe groter de neiging tot tandenknarsen en hoe meer kwik er vrijkomt. Men komt dus in een negatieve spiraal terecht die kan leiden tot een acute kwikvergiftiging. In vele gevallen gaat dit gepaard met een lichte tot zelfs zware depressie.

Doorgaans zal men deze depressie als een normaal gevolg van de langdurige stress beschouwen. Per slot van rekening had men dan al geruime tijd het zeer druk op het werk, had men weinig geslapen 's nachts wegens piekeren of waren er nogal wat huishoudelijke conflicten (kwikvergiftiging veroorzaakt ook humeurigheid, boosheid en dwanggedachten).
Doordat in het begin de gezondheidsproblemen nog niet herkend worden en dus zeker ook niet erkend, veroorzaakt dit bijkomende stress.

Mensen met een depressie hebben veelal neiging tot tandenknarsen. Ook is het gekend dat een kwikvergiftiging zelf oorzaak kan zijn van bruxisme. Door het vele tandenknarsen kan men in een sterk negatieve spiraal terecht komen. Al vrij snel zakt men helemaal weg in het moeras van kwikvergiftiging en depressie.
       

3.6. Vermijden van tandenknarsen
Om het probleem van tandenknarsen te kunnen oplossen kan je best eerst nagaan wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. In geval van stress, kan je het misschien best wat kalmer aan doen. Dit is doorgaans moeilijk in praktijk te brengen en zeker niet echt zinvol indien er al tekenen van depressie of kwikvergiftiging zijn.

Je kan ook professionele hulp gaan zoeken. De oorzaken en eventuele oplossingen die naar voor geschoven worden, hangen mogelijk af van de plaats waar je ten rade gaat.

Bij je huisarts
Je huisarts zal doorgaans tandenknarsen niet zo een probleem vinden. Er zijn bij mijn weten geen farmaceutische producten beschikbaar die specifiek ter voorkoming van tandenknarsen gebruikt worden. Ik ben echter geen specialist op dat vlak.

Mensen die met bepaalde stressklachten, zoals slecht slapen, bij hun huisarts te rade gaan, krijgen niet zelden een slaapmiddel voorgeschreven. Een aantal van deze slaapmiddelen zou het tandenknarsen verminderen.

In geval van slapeloosheid als gevolg van een (lichte) depressie worden er ook nog al eens slaapmiddelen voorgeschreven. Huisartsen hebben blijkbaar de ervaring dat er dan een redelijk goede kans op succes is. Zou dit een bevestiging van mijn stelling kunnen zijn?

Bij je tandarts
Tandartsen erkennen een aantal redenen voor tandenknarsen. Zoals eerder vermeld, kan een incorrecte beet de oorzaak zijn. In sommige gevallen is een correctie mogelijk. Soms kan tandenknarsen ook het gevolg zijn van een probleem met een kaakspier of gewricht. Mogelijk kan dan een opbeetplaat helpen. Een opbeetplaat is een kunststofplaatje dat perfect tussen de boven en de onderkaak past. Het wordt vooral 's nachts in de mond gedragen. Het zou een ontspannende werking hebben op de kaakspieren. Ook voorkomt het dat je als gevolg van tandenknarsen je gebit stuk bijt. Bij vele mensen echter blijft het tijdens de slaap niet goed zitten en wordt het dikwijls als erg hinderlijk ervaren.

Bij de homeopaat
In de homeopathie zijn er verschillende middelen gekend welke het tandenknarsen kunnen voorkomen of beperken. Mijn arts heeft mij 'Arsenicum album' voorgeschreven. Het effect m.b.t. tandenknarsen was zeer opvallend. Een aantal symptomen van mijn kwikvergiftiging (problemen met de nieren, bloeddruk,Ö) verminderde zeer snel en verdwenen na een paar weken tijd. Andere problemen vroegen wat meer tijd en/of een actieve ontgifting.

Bij de psychiater
Sommige stimulerende antidepressiva zoals Prozac, Paxil en Zoloft, kunnen tandeknarsen bevorderen. Dit is mijns inziens een zeer gevaarlijke situatie aangezien bij tandenknarsen extra kwik kan vrijkomen en kwik juist depressie in de hand werkt.

Indien je antidepressiva nodig hebt en je merkt dat je 's nachts tandenknarst, kan je mogelijk andere (minder stimulerende) middelen proberen (vb Buspar, buspiron). Vraag alvast raad aan je behandelende arts. Ook zou je eens bij een homeopaat of een natuurarts kunnen langsgaan. In vele gevallen kan men met Sint-Janskruid een matige depressie succesvol behandelen. In de homeopathie kan men bepaalde depressies goed behandelen zonder gebruik te maken van antidepressiva. Let wel op. Niet alle homeopaten of natuurartsen zijn bekwame "geneesheren".

Bij je biologische of orthomoleculaire tandarts
Er zijn tandartsen die uit overtuiging geen amalgaam gebruiken (biologische tandartsen) of zo weinig mogelijk chemische middelen gebruiken (orthomoleculaire tandartsen). Indien er aanwijzingen zijn van kwikvergiftiging zullen zij in de meeste gevallen u aanraden uw amalgaamtandvullingen te laten verwijderen. Ook kunnen zij u een ontgiftingsprogramma voorstellen.

Alhoewel er behoorlijk wat mensen met een (zware)kwikvergiftiging op deze manier geholpen kunnen worden, is dit spijtig genoeg niet voor iedereen het geval. Via internet zijn er heel wat verhalen terug te vinden van mensen die zich tekort gedaan voelen, vooral wat betreft het gebruik van chelatoren zoals DMPS. Uzelf grondig informeren en voldoende kritisch blijven is hier de boodschap. Zoek eventueel elders een tweede opinie.

             

4. Invloed van stress op ons gedrag

4.1. Stress en eetgewoonten
Wanneer we het erg druk hebben of onder stress staan, gaan we ons normaal leefpatroon enigszins aanpassen. Zo zullen we doorgaans minder groenten en fruit eten. Voor het zelf bereiden van warme maaltijden is er dikwijls geen tijd meer of hebben we nog onvoldoende energie over. Op het werk passen de openingsuren van het bedrijfsrestaurant niet meer in het strakke werkprogramma. Indien we toch tijdig aan tafel geraken, zorgt de geringe eetlust ervoor dat we eerder weinig eten. Omdat we weinig tijd gevonden hebben voor een normale maaltijd, moeten we later met zoetigheden onze honger stillen.

Om ons beter te kunnen concentreren gaan we een sigaretje meer opsteken. Daar we te weinig geslapen hebben, is extra koffie nodig om ons te kunnen concentreren. Door het drukke werkschema en door de extra koffie, zullen we ook s' avonds nog erg nerveus zijn. In de hoop toch nog van een goede nachtrust te kunnen genieten, zullen we voor het slapengaan nog een (extra) slaapmutsje drinken,

Dat deze leefgewoonten ongezond zijn, weten we maar al te best. Welke gezondheidsrisico's we allemaal lopen, daar zijn we ons echter veel minder van bewust. Al deze handelingen vergroten immers de kans op tandenknarsen en dus ook de kans op kwikvergiftiging en depressie.

Hierna volgt een uiteenzetting waarom deze stresseetgewoonten in geval van een kwikbelasting ook nog nadelig zijn.

Soep
Een dagelijks potje verse groentesoep kan erg heilzaam zijn bij een kwikvergiftiging. Doch, in perioden van stress zal men er echter dikwijls tegen opzien om verse soep klaar te maken. Nochtans zal het lichaam uitgerekend in die perioden een grote behoefte hebben aan de vele "goede vitaminen". Vooral prei is rijk aan stoffen die kunnen helpen bij een ontgifting.

Zo bevat prei veel zwavelhoudende stoffen waaronder glutathion. Deze stof wordt in ons lichaam gebruikt om giftige producten zoals kwik te elimineren. Hierbij wordt glutathion gebonden aan kwik en wordt het geheel (glutathion-kwik) samen met de stoelgang afgevoerd. Normaal wordt glutathion door het lichaam zelf aangemaakt. Bij kwikbelaste mensen is het zwavelmetabolisme veelal verstoord. Hierdoor is de aanmaak van lichaamseigen glutathion eerder laag. Een extraatje in de voeding is dus zeker welkom.

Groentesoep met prei bevat doorgaans ook veel chlorofyl. Deze stof kan een gedeelte van de kwik in de darm binden en zal zo voorkomen dat die kwik opgenomen wordt.

Prei is ook rijk aan vitamine E. Dit vitamine kan in bepaalde gevallen het tandenknarsen verminderen. In geval van stress en ook bij een kwikvergiftiging zal het metabolisme van het lichaam sterk stijgen. Hierdoor stijgt ook de behoefte aan antioxidantia zoals vitamine E en vitamine C. Dus het eten van veel verse groenten en fruit en in het bijzonder het eten van verse groentesoep is voor kwikbelaste mensen sterk aan te raden

Alcohol
De meeste mensen denken dat je van alcohol vrolijk wordt. Alcohol is eigelijk een gemoedsversterker. In een normale situatie, als je je goed voelt, zal je je na het gebruik van alcohol inderdaad beter voelen. Wanneer je echter niet zo goed in je vel zit, zal je je met alcohol nog slechter gaan voelen. Eerste besluit: bij een (beginnende) depressie kan je best zo weinig mogelijk alcohol gebruiken.

Na een stressvolle dag, met veel koffie en sigaretten, zullen we 's avonds nog erg onrustig zijn. Om wat tot rust te komen, zullen we voor het slapengaan nog vlug een glaasje drinken. In perioden van veel stress zal ťťn glaasje niet meer volstaan. Dan maar twee glaasjes of drie of zelfs vier.

Probleem:
Alcohol zorgt ervoor dat je minder vast slaapt en dat je minder lang slaapt. De volgende mogen zal je dus niet zo goed uitgerust zijn. Het drukke werkschema zal dus nog moeilijker vallen en waarschijnlijk nog meer stress veroorzaken. Die extra stress zorgt mogelijk voor nog meer tandenknarsen waardoor weer meer kwik vrijkomtÖ. (dit heb ik hoger al uitgelegd) Ook bestaat het vermoeden dat alcohol zelf het tandenknarsen bevordert. Excessen vermijden is dus de boodschap.

Uit statistieken blijkt dat matig alcohol gebruik (ťťn tot twee glazen per dag) in bepaalde gevallen de gezondheid kan bevorderen (gemakkelijker tot rust komen). Je moet dan wel voorzichtig zijn (de discipline hebben) om tijdens bepaalde perioden van stress niet te vervallen in overmatig alcoholgebruik. Vooral voor vrouwen zou er een zeer sterk verband bestaan tussen stress, depressie en alcoholisme.
Mevrouw, bij dezen bent u gewaarschuwd.
       

4.2. Stress en sport
Regelmatig aan sport doen, is zeer goed om stress te vermijden. Vooral recreatieve sport in ploegverband is bijzonder geschikt. Ook wanneer men al gestresseerd is, zal sporten een weldaad zijn.

Voor mensen met een depressie kan sportbeoefening een onderdeel zijn van de behandeling (Runningtherapie). Door de intensieve lichaamsbeweging (een half uur sporten, tot je volledig nat in het zweet staat) komt er in ons lichaam een stof vrij (endorfine) welke een positief effect heeft op de stemming. Niet alleen intensieve sport maar ook gewoon wat in beweging zijn (wandelen) kan al veel voldoening geven.

Anderzijds moet er opgemerkt worden dat iemand die veel stress heeft of ernstig depressief is, zich moeilijker kan concentreren. Hierdoor worden er tijdens de sportbeoefening gemakkelijker fouten gemaakt. Vooral bij competitiesporten zal dit storend zijn. De kans bestaat dan dat men er zich gaat aan ergeren en er van ontspanning geen sprake meer is. Dus juist op het moment dat men de ontspanning erg nodig heeft, lukt het niet meer zo goed. Men zal dan ook gemakkelijker van de sportactiviteit afzien onder het mom van 'geen tijd, ik heb het te druk en ben te moe'.

Daarbij komt nog dat men bij ernstige stress en depressie wat minder 'handig' wordt waardoor de kans op ongelukjes vergroot. Dit is zeker het geval voor contactsporten.
       

4.3. Sport en kwikvergiftiging
Sport verhoogt de bloedcirculatie. De kwik die aanwezig is in het bloed, kan dan sneller geŽlimineerd worden uit het lichaam en krijgt dus minder kans zich op te stapelen in bepaalde weefsels. Bepaalde vormen van kwik kunnen door zweten uit het lichaam verwijderd worden. Intensieve sport of sauna kunnen dus heilzaam zijn.

Bij een ernstige kwikvergiftiging kan het centrale zenuwstelsel aangetast zijn. Eťn van de symptomen is dat men dan de oogspieren minder goed kan controleren. Ook kunnen de hersenen de beelden minder vlug verwerken. Hierdoor heeft men de indruk dat men niet zo goed meer ziet (men ziet de bal niet meer rollen). Ook de oog-handcoŲrdinatie gaat er op achteruit. Dus ook hier bestaat de kans dat het allemaal niet zo goed meer lukt en dat men gewoon afziet van de sportactiviteit.

       

5. Stress en depressie in BelgiŽ en Nederland: enkele cijfers

In de lage landen komt stress veel voor. Een kwart van de actieve bevolking zegt regelmatig last te hebben van stress. Deze stress is zo groot dat het hinderlijk wordt bij het uitoefenen van de job.

Op de lange termijn heeft overmatige stress ook nog andere nadelige gevolgen. Zo verhoogt stress de kans op problemen met hart en bloedvaten. Deze groep van aandoeningen is de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse landen.

Kwik vergroot de stressgevoeligheid. Bij een relatief weinig stresserende situatie, zal men al redelijk wat stress ervaren en behoorlijk wat stresssymptomen ontwikkelen. Het veelvuldig gebruik van amalgaam in de Westerse landen zou dus een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het hoge stressniveau. In ontwikkelingslanden, waar men bijna geen amalgaam gebruikt, heeft men ogenschijnlijk veel minder problemen met overmatige stress.

Ook de vele psychische problemen lijken typisch te zijn voor de Westerse levensstijl. Ongeveer ťťn op vier heeft er last van psychische problemen. De meest voorkomende problemen zijn angsten en depressie.

In BelgiŽ en Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 10 % van de mensen die een depressie doormaken. Ongeveer 17 procent van de bevolking krijgt vroeg of laat te maken met een depressie en de tendens is nog stijgend. Men verwacht dat dit cijfer binnen tien jaar zal opgelopen zijn tot 25 procent. Er zullen dus de komende jaren nog heel wat mensen depressief worden.

Ongeveer de helft van de mensen die een depressie doormaakt, gebruikt antidepressiva. Dit is dus het geval voor bijna 5 procent van de bevolking. In BelgiŽ is in de periode 1997-2004 het verbruik van antidepressiva verdubbeld. De terugbetaling van deze medicatie vormt voor de mutualiteiten een zeer belangrijke uitgavenpost. (158 miljoen EURO of 7,2 procent van het totale budget 2004). Uiteraard zijn er bij een depressie ook nog een heleboel andere maatschappelijke kosten (dokterskosten, ziekteverzuim, grotere kans op ongevallen enz)

Uit statistieken blijkt dat ongeveer 70 procent van de mensen die antidepressiva gebruikt hebben, binnen de twee jaar na de behandeling terug hervallen. Eťn op drie raakt van de antidepressiva eigelijk nooit af. Bij de groep mensen die geen antidepressiva gebruiken, zijn er veel meer die hun depressie definitief achter zich kunnen laten. Volgens de wetenschappers zou dit komen omdat vooral zwaar depressieve mensen antidepressiva voorgeschreven krijgen.

Een andere denkpiste is ook mogelijk:
Antidepressiva bevorderen tandenknarsen en dus ook kwikvergiftiging. Dit veroorzaakt op zijn beurt depressie en bestendigt dus het gebruik van antidepressiva. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel waar men moeilijk nog uit raakt.

De farmaceutische industrie stelt dat de huidige generatie antidepressiva niet verslavend zijn. Men spreekt liever van afhankelijkheid of van onttrekkingsverschijnselen. Indien men stopt met antidepressiva, kan men volgende verschijnselen krijgen: angst, prikkelbaarheid, huilbuien, somberheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen,Ö.
Het is maar hoe je het bekijkt.

In de leeftijdscategorie 20 tot 45 jaar komt depressie en zelfmoord zeer veel voor. Zelfmoord is er na verkeersongevallen de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Als je rekening houdt met het feit dat op elk moment een relevant deel van de bevolking depressief is, dan is de kans groot dat bij de groep "verkeersongevallen" er ook heel wat "depressie" ongelukken zitten (te veel stress, gebrek aan concentratie, alcoholgebruik). Deze redenering kan ook nog verder doorgetrokken worden naar andere doodsoorzaken zoals "arbeidsongevallen" en "familiedrama's". Men kan dus gerust stellen dat stress en depressie in de westerse landen een reŽel gezondheidsprobleem zijn.

       

6. Samenvatting en besluit

Stress kan aanleiding geven tot tandenknarsen. Bij mensen die amalgaam tandvullingen hebben (metaalgrijze vullingen), bestaat dan de kans dat er beduidend meer kwik vrijkomt uit deze tandvullingen. Indien het lichaam op dat moment er niet in slaagt deze vrijgekomen kwik tijdig te elimineren, kan kwik zich gaan opstapelen in verschillende weefsels.

Kwik tast onder andere het centraal zenuwstelsel aan. Dit geeft veelal aanleiding tot tandenknarsen waardoor er dan weer meer kwik vrijkomt. Zo ontstaat er een neerwaartse spiraal die mogelijk kan leiden tot een ernstige kwikvergiftiging. In dat geval is de kans op een (zware)depressie zeer reŽel.

In perioden van stress gaan we doorgaans onze leefgewoonten aanpassen (meer koffie drinken, meer roken, minder slapen en minder sporten). Hierdoor vergroten we de kans op tandenknarsen en dus ook de kans dat er extra kwik in ons lichaam in circulatie komt.
Doordat we in perioden van stress gemakkelijk compromissen nemen in verband met gezondheid (voeding en beweging), lopen we het gevaar dat ons lichaam niet in optimale conditie is om de opgenomen kwik weer te verwijderen. Hierdoor gaat de neerwaartse evolutie nog sneller.

Stress en depressie komen in onze maatschappij veel voor. De laatste decennia is de frequentie ervan sterk toegenomen en de tendens is nog stijgend. De verhoogde incidentie van stress en depressie loopt ongeveer gelijk met het algemeen gebruik van amalgaam als tandvulmateriaal.
  

Patrik Peters
    pet_peters@yahoo.com

   

Meer over kwik en amalgaam:

Op deze site
    Startpagina

    

Amalgaam Site BelgiŽ
    http://www.amalgaam.be/

Stichting amalgaamziekte Nederland
    http://www.xs4all.nl/~stgvisie/amalgaam/

     

Disclaimer
De inhoud van deze pagina is opgemaakt aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten. Alhoewel deze informatie goed wetenschappelijk en biochemisch onderbouwd is, is het op geen enkel moment de bedoeling om medisch advies te verstrekken. Ik wijs dan ook elke verantwoordelijkheid hieromtrent af.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt in maart 2006